.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Saturday, May 25, 2013

NGUYỄN ĐỨC TÙNG: TÔI NHÌN THẤY CÁC BẠN ĐANG KHÓC


Gởi Vĩnh Phúc
Đất có lạnh không
Đất không lạnh lắm
Đá có nặng không
Đá không nặng lắm
Cỏ có buồn không
Cỏ buồn lắm 
Bạn đang ở đâu
Tôi đang đi trên đường
Bạn nhìn thấy gì
Tôi thấy mù sương
Bạn đang làm gì
Tôi uống nước bên một cái giếng
Nước có mặn không
Nước mặn lắm
Bạn có nhìn thấy chúng tôi không
Tôi nhìn thấy các bạn đang khóc
Bạn muốn chúng tôi làm gì
Tôi muốn các bạn vui chơi như thuở ban đầu
NGUYỄN ĐỨC TÙNG

No comments:

Post a Comment