.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Wednesday, May 16, 2012

DANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ ƯU TÚ 2012


DANH SÁCH
Các Nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 7
_________________________________________

1. Lĩnh vực Âm nhạc: 97 hồ sơ
STT
Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác
1.       
Nghệ sĩ Đỗ Trường An (Trường An)
Diễn viên-Chỉ huy dàn nhạc, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.       
Nghệ sĩ Dương Minh Ánh
Diễn viên ca-Chỉ đạo nghệ thuật-Đạo diễn, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
3.       
Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Bắc (Xuân Bắc)
Diễn viên nhạc,
Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng
4.       
Nghệ sĩ Trần Ngọc Bích
Nguyên nhạc công, Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.
5.       
Nghệ sĩ Trần Thị Ngọc Bích
Nghệ sĩ Piano, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6.       
Nghệ sĩ Đinh Tiến Bình
Chỉ đạo nghệ thuật, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang.
7.       
Nghệ sĩ Hoàng Xuân Bình
Nghệ sĩ đàn bầu, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8.       
Nghệ sĩ Bùi Lệ Chi
Nghệ sĩ đàn Bầu, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9.       
Nghệ sĩ Nguyễn Đức Chính (Đức Chính)
Diễn viên hát, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10.   
Nghệ sĩ Phạm Quốc Chung
Nghệ sĩ  Kèn-Gõ, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11.   
Nghệ sĩ Vương Hùng Cường
Diễn viên ca, Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

12.   
Nghệ sĩ Hoàng Xuân Cường
Diễn viên kèn Oboa, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13.   
Nghệ sĩ Hồ Thanh Danh (Thanh Danh)
Ca sĩ-Nhạc sĩ, Đoàn Văn công tỉnh An Giang
14.   
Nghệ sĩ Đào Quý Duy (Đào Lê Anh, Tam Giang)
Nguyên nhạc công, Đoàn Ca nhạc Đài tiếng nói Việt Nam.
15.   
Nghệ sĩ Phạm Cao Đạt
Nghệ sĩ đàn Violon, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
16.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hoa Đăng (Hoa Đăng)
Nghệ sĩ đàn tam thập lục, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17.   
Nghệ sĩ Đinh Văn Đề (Đinh Xuân Đề)
Diễn viên ca, Đoàn Nghệ thuật Quân khu V, Bộ Quốc phòng
18.   
Nghệ sĩ Đào Thị Đoan (Lê Thu)
Nguyên Diễn viên hát, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam
19.   
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Đông
Chỉ huy dàn nhạc, Đoàn Nghi lễ quân đội, Bộ Quốc phòng
20.   
Nghệ sĩ Phạm Văn Đức
Nghệ sĩ  đàn Cello,  Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21.   
Nghệ sĩ A - Đuh
Nhạc công, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum.
22.   
Nghệ sĩ Chu Thị Thúy Hà (Thúy Hà)
Diễn viên ca, Đoàn Nghệ thuật Đam San Pleiku - Gia Lai.
23.   
Nghệ sĩ Trần Thị Hồng Hải
Diễn viên ca, Đoàn Nghệ thuật Quân khu II, Bộ Quốc phòng
24.   
Nghệ sĩ Hà Đình Hào (Hà Hào)
Diễn viên nhạc, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
25.   
Nghệ sĩ Dương Khánh Hòa
Ca sĩ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Hà Nội.
26.   
Bà Lê Thị Thanh Hòa
Nghệ sĩ sáo trúc, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
27.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hòa (Khánh Hòa)
Diễn viên ca, Đoàn Ca múa Hải Phòng.
28.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Nguyễn Hồng Hạnh)
Diễn viên ca, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng
29.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Hạnh (Nguyễn Hồng Hạnh)
Diễn viên ca, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng
30.   
Nghệ sĩ Vũ Thị Kim Hạnh
Nghệ sĩ đàn Tỳ Bà, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
31.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hằng (Nguyễn Thái Hằng)
Diễn viên ca,  Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên.
32.   
Nghệ sĩ Trần Hiền
Diễn viên, Bè trưởng kèn Trombonne, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
33.   
Nghệ sĩ Lại Thế Hiển (Thế Hiển)
Ca sĩ tự do, Thành phố Hồ Chí Minh
34.   
Nghệ sĩ Nguyễn Đức Hoài (Đức Hoài)
Diễn viên ca, Đoàn Ca múa  Hải Phòng.
35.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hồng (Hồng)
Nguyên Diễn viên hát, Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.
36.   
Nghệ sĩ Dương Thanh Huyền (Dương Xuân Huyền)
Diễn viên ca, Đoàn Nghệ thuật Quân khu IV, Bộ Quốc phòng
37.   
Nghệ sĩ Hoàng Thị Ngọc Huyền (Ngọc Huyền)
Nhạc công Violon cello, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.
38.   
Nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng (Quốc Hưng)
Nghệ sĩ Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
39.   
Nghệ sĩ  Đỗ Thị Thanh Hương
Diễn viên ca, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái
40.   
Nghệ sĩ Lương Thị Thu Hương
Nhạc công, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
41.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Hương
Diễn viên nhạc, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
42.   
Nghệ sĩ Trần Thị Hương (Diệu Hương)
Diễn viên hát, Học viện Âm nhạc Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
43.   
Nghệ sĩ Trần Văn Khang (Ngọc Khang)
Diễn viên hát, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
44.   
Nghệ sĩ Doãn Hương Khanh
Nhạc công, diễn viên, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
45.   
Nghệ sĩ Trần Thị Vân Khánh (Vân Khánh)
Ca sĩ, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thành phố Hồ Chí Minh.
46.   
Nghệ sĩ Trần Đăng Khoa (Đăng Khoa)
Nguyên ca sĩ, Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.

47.   
Nghệ sĩ Nguyễn Khắc Kiên (Nguyễn Trung Kiên)
Diễn viên ca, Đoàn Nghệ thuật Cục Chính trị - Quân khu I, Bộ Quốc phòng
48.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lê (Ngọc Lê)
Diễn viên ca, Đoàn Nghệ thuật Quân khu V, Bộ Quốc phòng
49.   
Bà Nguyễn Thị Liên (Cẩm Liên)
Diễn viên hát, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
50.   
Nghệ sĩ Lương Thăng Long (Thăng Long)
Nghệ sĩ Kèn Fagotte, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
51.   
Nghệ sĩ Trần Văn Luận (Trần Luận)
Nhạc công, Nhà hát Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.      
52.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hồng Mạnh (Hồng Mạnh)
Diễn viên ca, Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
53.   
Nghệ sĩ Huỳnh Tấn Minh (Tấn Minh)
Ca sĩ, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Hà Nội.
54.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh (Nguyễn Tuyết Minh)
Nghệ sĩ đàn Violon, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
55.   
Nghệ sĩ Phạm Thị Trà My (Phạm Trà My)
Nghệ sĩ đàn tranh, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
56.   
Nghệ sĩ Phạm Đăng  Mùi (Xuân Mùi)
Diễn viên ca,  Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
57.   
Nghệ sĩ Cao Hữu Nhạc
Chỉ đạo nghệ thuật-Nhạc sĩ,
Đoàn Ca Múa Nhạc dân gian Sao Biển tỉnh Phú Yên
58.   
Nghệ sĩ Phạm Đức Nhân (Hạnh Nhân)
Chỉ huy dàn nhạc, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
59.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Nội (Thúy Nội)
Diễn viên ca, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng
60.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Ngải (Lệ Ngải)
Diễn viên ca, Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
61.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc (Nguyễn Bích Ngọc)
Diễn viên ca, Đoàn Nghệ thuật Quân khu IV, Bộ Quốc phòng
62.   
Nghệ sĩ Hoàng Nguyên
Diễn viên ca, Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam,
Bộ Quốc phòng

63.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh
Ca sĩ, Đoàn Nghệ thuật dân gian Non nước, Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng.
64.   
Nghệ sĩ Nguyễn Viết Phong (Thanh Phong)
Diễn viên ca, Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
65.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Anh Phương (Anh Phương)
Diễn viên ca, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng
66.   
Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Quang (Ngọc Quang)
Chỉ đạo nghệ thuật-Nhạc sĩ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
67.   
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Quý (Minh Quý)
Nhạc công, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Sơn La.
68.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Quyên (Nguyễn Đỗ Quyên, Đỗ Quyên)
Ca nương, Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng
69.   
Nghệ sĩ  Nguyễn Thị Thanh Tâm
Diễn viên ca, Đoàn Ca Múa Nhạc Công an nhân dân, Bộ Công an
70.   
Nghệ sĩ Lê Thị Thanh (Lệ Thanh)
Diễn viên ca, Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
71.   
Nghệ sĩ Trần Tiến Thành (Tiến Thành) (đã mất)
Nguyên Diễn viên hát, Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.
72.   
Nghệ sĩ Đỗ Toàn Thắng (Toàn Thắng)
Nghệ sĩ biểu diễn đàn bầu,
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
73.   
Nghệ sĩ Nguyễn Đình Thậm
Chỉ đạo nghệ thuật, Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng
74.   
Nghệ sĩ Trần Đức Thiện
Nghệ sĩ Violon, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
75.   
Nghệ sĩ Bùi Thị Thuận (Nhật Thuận)
Diễn viên ca, Đoàn Nghệ thuật Quân khu III, Bộ Quốc phòng
76.   
Nghệ sĩ  Nguyễn Thị Thanh Thúy (Thanh Thúy)
Diễn viên ca, Đoàn Nghệ thuật Quân khu VII, Bộ Quốc phòng
77.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (Nguyễn Thu Thủy)
Nghệ sĩ đàn tam thập lục, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
78.   
Nghệ sĩ Nguyễn Kim Tiến (Kim Tiến)
Diễn viên hát, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
79.   
Nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Tiến (Mạnh Tiến)
Nhạc công-Sáng tác khí nhạc, Đoàn Nhạc dân tộc,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Hà Nội

80.   
Nghệ sĩ Nguyễn Minh Tiến (Minh Tiến)
Sáng tác âm nhạc-Chỉ huy dàn nhạc-Nhạc công, Đoàn Ca múa nhạc Hương Giang,
Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
81.   
Nghệ sĩ Đào Tuyết Trinh
Diễn viên Violoncelle, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
82.   
Nghệ sĩ Ngô Quang Trung
Diễn viên kèn Basson, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
83.   
Nghệ sĩ Trần Thanh Trung
Chỉ huy dàn nhạc dân tộc, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
84.   
Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Trường (Quốc Trường) (đã mất)
Trưởng đoàn Nhạc, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
85.   
Nghệ sĩ Hoàng Tùng
Nghệ sĩ Accordeon-Guitar-Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
86.   
Nghệ sĩ Nguyễn Anh Tuấn
Diễn viên nhạc biểu diễn bộ gõ, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
87.   
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Tuấn (Thanh Tuấn)
Ca sĩ, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.
88.   
Nghệ sĩ Trần Văn Tuấn
Diễn viên ca, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái
89.   
Nghệ sĩ Huỳnh Ngọc Tuyển (Ngọc Tuyển)
Diễn viên ca, đoàn Ca múa nhạc Biển Xanh,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển Xanh Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận
90.   
Nghệ sĩ Trần Đăng Tựa (Trần Tựa)
Ca sĩ, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng
91.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hải Yến (Hải Yến)
Diễn viên hát, Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
92.   
Nghệ sĩ Lê Thị Bạch Vân
Chỉ đạo nghệ thuật-Diễn viên ca, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.
93.   
Nghệ sĩ Nguyễn Quang Vinh
Diễn viên ca-Chỉ huy biểu diễn, Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
94.   
Nghệ sĩ Vương Văn Vình
Nhạc công, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang.
95.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thiện Vũ (Thiện Vũ)
Nhạc sĩ cổ nhạc, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tỉnh An Giang
96.   
Nghệ sĩ Trần Thị Hồng Vy (Hồng Vy)
Diễn viên hát, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
97.   
Nghệ sĩ Võ Thị Minh Huyền (Minh Huyền)
Diễn viên hát, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Lĩnh vực Điện ảnh: 30 hồ sơ
STT
Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác
1.       
Nghệ sĩ Hoàng Anh
Đạo diễn âm thanh, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Bộ Quốc phòng
2.       
Nghệ sĩ Lê Văn Cốc (Văn Cốc)
Đạo diễn, Hội Điện ảnh Việt Nam
3.       
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi  (Kim Chi, Dương Khánh Phương)
Diễn viên, Hội Điện ảnh Việt Nam
4.       
Nghệ sĩ Triệu Thế Chiến
Quay phim, Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5.       
Nghệ sĩ Đào Anh Dũng
Quay phim, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
6.       
Nghệ sĩ Nguyễn Minh Đáng
Diễn viên, Hội Điện ảnh Việt Nam
7.       
Nghệ sĩ Nguyễn Đắc (Phát) (đã mất)
Quay phim, Nguyên Quyền Giám đốc Xưởng Phim Truyện Việt Nam, nay là Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8.       
Nghệ sĩ Lý Thu Hà (Lý Hà)
Đạo diễn-Họa sĩ, Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam,
 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9.       
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thu Hà (Nguyễn Thu Hà)
Họa sĩ phục trang điện ảnh,
Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10.   
Nghệ sĩ Bùi Trung Hải
Quay phim, Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11.   
Nghệ sĩ Đào Hồng Hải (Đào Hải)
Họa sĩ thiết kế mỹ thuật phim,
Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12.   
Nghệ sĩ Hoàng Thanh Hải (Hoàng Hải)
Diễn viên, Chi hội Điện ảnh thành phố Đà Nẵng
13.   
Nghệ sĩ Lê Mộng Hoàng (Hoàng Lê)
Đạo diễn, Hãng phim thành phố Hồ Chí Minh
14.   
Nghệ sĩ Đỗ Duy Hùng
Quay phim, Hội Điện ảnh Việt Nam
15.   
Nghệ sĩ Lê Quốc Hùng
Quay phim, Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hường
Họa sĩ hóa trang, Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Đức Lưu
Nguyên diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18.   
Nghệ sĩ Nguyễn Dân Nam
Họa sĩ, Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Nga (Nguyễn Thị Việt Nga)
Đạo diễn, Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20.   
Nghệ sĩ Hoàng Tấn Phát
Quay phim, Phó trưởng Khoa Nghệ thuật Điện ảnh,
Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21.   
Nghệ sĩ Mai Thế Song
Đạo diễn âm thanh,
Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22.   
Nghệ sĩ Đỗ Đức Thành
Quay phim, Giám đốc,
Công ty Cổ phần Sản xuất Truyền thông Mặt Trời Số, Hội Điện ảnh Việt Nam
23.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy
Họa sĩ hóa trang,
Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24.   
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Tuấn
Đạo diễn-Họa sĩ,
Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
25.   
Nghệ sĩ Nguyễn Tố Uyên (Tố Uyên)
Diễn viên, Hội Điện ảnh Việt Nam.
26.   
Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Vinh
Đạo diễn, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
27.   
Nghệ sĩ Hồ Ngọc Xum
Đạo diễn, Trưởng Xưởng phim Tài liệu, Hoạt hình,
Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
28.   
Nghệ sĩ Đỗ Minh Tuấn
Đạo diễn, Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
29.   
Nghệ sĩ Trần Thị Tuyết
Họa sĩ phục trang,
Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30.   
Nghệ sĩ Trần Văn Vịnh (Trần Vịnh)
Đạo diễn, Hội Điện ảnh Việt Nam
3.  Lĩnh vực Múa: 25 hồ sơ
STT
Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác
1.       
Nghệ sĩ Lê Thị Kiều Anh (Kiều Anh)
Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình
2.       
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Lan Anh (Lan Anh)
Diễn viên múa, Đoàn Ca, Múa, Nhạc Bà Rịa-Vũng Tàu
3.       
Nghệ sĩ Cao Ngọc Ánh
Biên đạo múa, Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4.       
Nghệ sĩ Phan Thị Hồng Châu
Biên đạo múa, Nhà hát Giao Hưởng - Nhạc, Vũ, Kịch Thành phố Hồ Chí Minh
5.       
Nghệ sĩ Hoàng Anh Đậu (Anh Đậu)
Biên đạo múa, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái
6.       
Nghệ sĩ Phạm Hồng Hải
Diễn viên, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7.       
Nghệ sĩ Phan Thị Thu Hằng (Phan Diễm Hằng)
Diễn viên múa, Đoàn Ca, Múa, Kịch Nghệ An.
8.       
Nghệ sĩ Trần Thị Bích Hường
Diễn viên, Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9.       
Nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Khôi
Diễn viên múa-Biên đạo múa, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10.   
Nghệ sĩ Trần Thị Bích Lan (Trần Bích Lan)
Biên đạo múa, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quân đội, Bộ Quốc phòng,
11.   
Nghệ sĩ Thái Đạt Minh
Diễn viên Ballet, Trường Trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12.   
Nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Ngọc
Diễn viên, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng
13.   
Nghệ sĩ Dương Thị Nhị (Thanh Nhị)
Diễn viên, Đoàn nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên
14.   
Nghệ sĩ Ngô Thụy Tố Như
Diễn viên, Trường Trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15.   
Nghệ sĩ Nguyễn Hồng Phong
Biên đạo múa, Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16.   
Nghệ sĩ Đinh Công Pòn
Diễn viên múa,
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Du lịch tỉnh Sơn La.
17.   
Nghệ sĩ Nguyễn Hồng Quân
Biên đạo múa, Đoàn Nghệ thuật Hải quân, Bộ Quốc phòng
18.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Chúc Quỳnh
Diễn viên, Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thiện Tâm
Diễn viên, Hội Nghệ sĩ Múa thành phố Đà Nẵng
20.   
Nghệ sĩ Lê Khánh Toàn
Biên đạo múa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21.   
Nghệ sĩ Hoàng Vĩnh Thắng
Biên đạo múa, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị
22.   
Nghệ sĩ Điêu Thị Thực (Điêu Khánh Thực)
Diễn viên múa, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên
23.   
Nghệ sĩ Nguyễn Hải Tiến
Biên đạo múa, Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
24.   
Nghệ sĩ Phùng Thị Thu Yên (Phùng Thu Yên)
Diễn viên múa, Đoàn Ca, Múa, Kịch dân tộc tỉnh Sơn La.
25.   
Nghệ sĩ Đào Thị Minh Vân
Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật Quân khu V, Bộ Quốc phòng

4. Lĩnh vực Phát thanh-Truyền hình: 47 hồ sơ
STT
Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác
1.       
Nghệ sĩ Tô Thị Cẩm (Tô Cẩm)
Đạo diễn, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2.       
Nghệ sĩ Nguyễn Minh Chuyên
Đạo diễn, Trung tâm phim tài liệu và phóng sự
Đài Truyền hình Việt Nam.
3.       
Nghệ sĩ Tống Thị Cúc (Thu Cúc)
Đạo diễn, Ban Văn nghệ, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội.
4.       
Nghệ sĩ Cao Thành Danh
Quay phim, Hãng phim Truyền hình TFS,
Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
5.       
Nghệ sĩ Phạm Xuân Đồng (Xuân Đồng)
Đạo diễn, Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử,
Bộ Thông tin & Truyền thông.
6.       
Nghệ sĩ Chu Hồng Hà
Đạo diễn, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
7.       
Nghệ sĩ Trương Tấn Nguyên Hải (Nguyên Hải)
Đạo diễn, Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
8.       
Nghệ sĩ Đỗ Thanh Hải
Đạo diễn, Trung tâm sản xuất phim, Đài Truyền hình Việt Nam.
9.       
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hạnh (Hồng Hạnh)
Phát thanh viên, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.
10.   
Nghệ sĩ Bùi Thị Minh Hoa (Minh Hoa)
Đạo diễn truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
11.   
Nghệ sĩ Hoàng Thúy Hoa (Thúy Hoa)
Phát thanh viên, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
12.   
Nghệ sĩ Vũ Đức Hoan (Đức Hoan)
Quay phim, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình-Điện ảnh Công an nhân dân,
Bộ Công an
13.   
Nghệ sĩ Dư Kim Hoàng,
Đạo diễn, Hãng phim Truyền hình,  Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
14.   
Nghệ sĩ Huỳnh Văn Hùng (Huỳnh Hùng)
Đạo diễn, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng.
15.   
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Huấn
Đạo diễn kịch truyền thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam.
16.   
Nghệ sĩ Trương Văn Hùng (Việt Hùng)
Phát thanh viên, Đài Tiếng nói Việt Nam.
17.   
Nghệ sĩ Trần Quốc Huy (Tiến Đạt)
Đạo diễn, Đài Truyền hình Việt Nam.
18.   
Nghệ sĩ Lê Thị Bằng Hương (Việt Hương)
Đạo diễn, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam.
19.   
Nghệ sĩ Đặng Thị Kim (Đặng Kim)
Đạo diễn truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
20.   
Nghệ sĩ Bùi Xuân Lộc (Xuân Lộc)
Đạo diễn, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.
21.   
Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Lý (Hữu Lý)
Quay phim, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
22.   
Nghệ sĩ Trịnh Thị Phương Mai (Hà Châu)
Đạo diễn truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
23.   
Nghệ sĩ Nguyễn Trung Nam
Đạo diễn truyền hình, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
24.   
Nghệ sĩ Nguyễn Toàn Năng (Nguyên Năng)
Quay phim, Đài phát thanh Truyền hình Hải Phòng.
25.   
Nghệ sĩ Nguyễn Bích Ngọc (Ngọc Quế),
Đạo diễn sân khấu, Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai.
26.   
Ông Nguyễn Thanh Nhàn
Quay phim, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.
27.   
Nghệ sĩ Bùi Vi Nghi (Vi Nghi)
Quay phim, Hãng phim Truyền hình TFS,
Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
28.   
Nghệ sĩ Đào Thị Kim Oanh (Kim Oanh)
Diễn viên, Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam
29.   
Nghệ sĩ Chu Phong (đã mất)
Đạo diễn, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình-Điện ảnh Công an nhân dân,
Bộ Công an
30.   
Nghệ sĩ Lâm Thành Quí
Đạo diễn, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
31.   
Nghệ sĩ Cổ Trường Sinh
Đạo diễn, Hãng phim Truyền hình TFS,
Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
32.   
Nghệ sĩ Vũ Hồng Sơn
Đạo diễn, Trung tâm sản xuất  phim Truyền hình,
 Đài Truyền hình Việt Nam.
33.   
Nghệ sĩ Đinh Thanh Sơn
Đạo diễn sân khấu, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
34.   
Nghệ sĩ Quách Trường Sơn
Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật, Trung tâm Mỹ thuật, Đài Truyền hình Việt Nam.
35.   
Nghệ sĩ Nguyễn Đức Thiện
Quay phim, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.
36.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Như Thu (Như Thu)
Đạo diễn phim tài liệu, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
37.   
Nghệ sĩ Lê Hồng Thụy (Lê Thụy)
Đạo diễn, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
38.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy
Phát thanh viên, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
39.   
Nghệ sĩ Trần Quốc Trọng
Đạo diễn, Đài Truyền hình Việt Nam.
40.   
Nghệ sĩ Lý Quang Trung
Đạo diễn, Hãng phim Truyền hình, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
41.   
Nghệ sĩ Đào Quang Tuệ
Quay phim, Hãng phim Truyền hình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
42.   
Nghệ sĩ Phạm Đức Uy
Phát thanh viên, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
43.   
Nghệ sĩ Nguyễn Lê Văn
Quay phim, Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam.
44.   
Nghệ sĩ Trần Trọng Văn (Trọng Văn)
Quay phim, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.
45.   
Nghệ sĩ Đặng Hữu Vinh
Đạo diễn, Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử,
Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông.
46.   
Nghệ sĩ Đào Văn Vinh
Quay phim, Đài phát thanh Truyền hình Hải Phòng.
47.   
Nghệ sĩ Nguyễn Quang Vinh (Quang Vinh, Nguyễn Quang)
Đạo diễn, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình-Điện ảnh Công an nhân dân, Bộ Công an

5. Lĩnh vực Sân khấu: 157 hồ sơ

STT
Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác
1.       
Nghệ sĩ Lương Tú Anh (Anh Tú)
Diễn viên, Đoàn Xiếc Hà Nội.
2.       
Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Ất
Chỉ đạo Nghệ thuật, Nhà hát Dân ca Nghệ An,
Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản Dân ca Xứ Nghệ, tỉnh Nghệ An

3.       
Nghệ sĩ Siu Y Ban
Diễn viên, Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Hà Nội
4.       
Nghệ sĩ Trần Ngọc Bích
Diễn viên, Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5.       
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Bộ
Chỉ đạo nghệ thuật-Diễn viên,  Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
6.       
Nghệ sĩ Vũ Ngọc Cải
Diễn viên, Nhà hát Chèo Thái Bình.
7.       
Nghệ sĩ Giang Quốc Cơ
Diễn viên, Đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh
8.       
Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Châu (Hữu Châu)
Diễn viên, Công ty TNHH sân khấu và nghệ thuật Thái Dương,
Sân khấu kịch DECAF, thành phố Hồ Chí Minh
9.       
Nghệ sĩ Huỳnh Thị Kim Châu (Băng Châu)
Diễn viên, Đoàn Ca kịch Bài chòi tỉnh Bình Định.
10.   
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Châu
Nhạc công tuồng, Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định.
11.   
Nghệ sĩ Nguyễn Quế Chung
Diễn viên, Nhà hát Dân ca Nghệ An,
Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản Dân ca Xứ Nghệ, tỉnh Nghệ An
12.   
Nghệ sĩ Khưu Minh Chiến (Minh Chiến)
Chỉ đạo nghệ thuật, diễn viên,
Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu
13.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc (Kim Cúc)
Diễn viên, Đoàn kịch nói Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
14.   
Nghệ sĩ Phạm Văn Doanh
Nhạc công, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hương Dung
Nguyên Diễn viên, Đoàn Kịch Công an, Bộ Công an
16.   
Nghệ sĩ Phạm Tuấn Dũng
Chỉ huy dàn nhạc, Nhà hát Chèo Ninh Bình
17.   
Nghệ sĩ Nguyễn Tiến Dũng (Tiến Dũng, Thế Dũng)
Diễn viên, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18.   
Nghệ sĩ Tạ Hồng Dương (Hồng Dương)
Diễn viên, Nhà hát Dân ca Nghệ An,
Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản Dân ca Xứ Nghệ, tỉnh Nghệ An.
19.   
Nghệ sĩ Nguyễn Minh Đức
Nhạc công, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
20.   
Nghệ sĩ Bùi Thị Đào (Bùi Anh Đào)
Diễn viên, Nhà hát Chèo Hưng Yên.
21.   
Nghệ sĩ Đặng Xuân Đồng
Diễn viên, Nhà hát Kịch Hà Nội.
22.   
Nghệ sĩ Trần Ánh Điện
Diễn viên, Nhà hát Chèo Thái Bình.
23.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Điệp (Hồng Điệp)
Diễn viên, Đoàn Cải lương Thanh Hóa.
24.   
Nghệ sĩ Chu Đắc Được
Diễn viên, Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Hà Nội
25.   
Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Giới
Diễn viên, Đoàn nghệ thuật Chèo Phú Thọ
26.   
Nghệ sĩ Lê Thị Hồng Hà
Diễn viên, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
27.   
Nghệ sĩ Võ Thị Hà (Phi Hà, Võ Phi Hà)
Diễn viên, Đoàn kịch nói, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
28.   
Nghệ sĩ Lê Văn Hà (Duy Hà)
Diễn viên, Đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh
29.   
Nghệ sĩ Trần Văn Hà (Trần Hà)
Diễn viên, Đoàn Cải lương Hoa Mai, Nhà hát Cải lương Hà Nội.
30.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hài (Thu Hài)
Diễn viên, Đoàn nghệ thuật Chèo Thanh Hóa
31.   
Nghệ sĩ Trần Đức Hải (Đức Hải)
Diễn viên-Đạo diễn Sân khấu kịch Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
32.   
Nghệ sĩ Huỳnh Thị Minh Hải (Minh Hải)
Diễn viên, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phố Đà Nẵng.
33.   
Nghệ sĩ Vũ Trọng Hải (Vương Hải)
Diễn viên, Đoàn Cải lương Thanh Hóa
34.   
Nghệ sĩ Hồ Văn Hải (Hồ Hải)
Diễn viên, Đoàn nghệ thuật Cải lương tỉnh Nam Định.
35.   
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Hải (Nguyễn Hải)
Diễn viên, Đoàn Kịch nói Công an nhân dân, Bộ Công an
36.   
Nghệ sĩ Vũ Thị Hảo (Tố Hảo)
Diễn viên, Đoàn nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa.
37.   
Nghệ sĩ Phan Ngọc Hạnh (Minh Hạnh)
Diễn viên, Nhà hát Kịch thành phố Hồ Chí Minh

38.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hạnh (đã mất)
Nguyên Diễn viên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
39.   
Nghệ sĩ Phạm Thị Hạnh (Hương Hạnh)
Diễn viên, Đoàn Kịch nói Hải Phòng
40.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Diệu Hằng
Diễn viên, Nhà hát Chèo tỉnh Nam Định.
41.   
Nghệ sĩ Dương Thị Phượng Hằng (Phượng Hằng)
Diễn viên, Nghệ sĩ tự do, Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh
42.   
Nghệ sĩ Phạm Quế Hằng
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
43.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hằng (Thu Hằng)
Nhà hát Chèo Hà Nội.
44.   
Nghệ sĩ Lê Thu Hằng
Diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
45.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng
Diễn viên, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phố Đà Nẵng
46.   
Nghệ sĩ Nguyễn Đức Hinh (Đức Hinh)
Diễn viên, Nhà hát Chèo Hà Nội
47.   
Nghệ sĩ Trương Thị Hiền (Thương Hiền)
Diễn viên, Đoàn nghệ thuật Chèo Thanh Hóa.
48.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thúy Hiền
Diễn viên, Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân, Bộ Công an
49.   
Nghệ sĩ Hồ Kim Hoàng (Thanh Hoàng)
Diễn viên, Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ, Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh
50.   
Nghệ sĩ Hà Hữu Hùng
Nhạc công kèn Sona, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phố Đà Nẵng.
51.   
Nghệ sĩ Trần Ngọc Hùng (Ngọc Hùng)
Diễn viên, Nhà hát Chèo tỉnh Nam Định
52.   
Nghệ sĩ Phan Phi Hùng (Quốc Hùng)
Diễn viên, Nhà hát Chèo tỉnh Nam Định.
53.   
Nghệ sĩ Bùi Sỹ Hùng (Đức Hùng)
Diễn viên, Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Hà Nội
54.   
Nghệ sĩ Trần Tiến Hùng (Trần Hùng)
Diễn viên, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
55.   
Nghệ sĩ Nguyễn Quang Huy
Họa sĩ trang trí, hóa trang, phục trang,
Nhà hát Nghệ thuật Ca Kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
56.   
Nghệ sĩ Vũ Trọng Huỳnh (Vương Huỳnh)
Diễn viên, Đoàn kịch nói, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn Thanh Hóa.
57.   
Nghệ sĩ Trương Thị Thương Huyền (Thương Thương Huyền)
Diễn viên, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Quảng Trị.
58.   
Nghệ sĩ Tống Thị Huệ
Diễn viên, Nhà hát Chèo Hà Nội.
59.   
Nghệ sĩ Vũ Ngọc Hưng           
Diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
60.   
Ông Phạm Quang Hưng
Diễn viên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
61.   
Nghệ sĩ Nguyễn Tiến Hưng
Diễn viên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
62.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương
Diễn viên, Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Hà Nội
63.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thu Hương (Dịu Hương)
Diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
64.   
Nghệ sĩ Trương Hoàng Kép (Kim Tiểu Long)
Diễn viên, Câu lạc bộ Cải lương thử nghiệm, Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh.
65.   
Nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Kha (Hoàng Kha)
Diễn viên, Đoàn nghệ thuật Quân khu IX, Bộ Quốc phòng
66.   
Nghệ sĩ Trịnh Quang Khanh  (Vũ Tiến)
Đạo diễn sân khấu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định.
67.   
Nghệ sĩ Trần Quốc Khánh
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
68.   
Nghệ sĩ Trần Thị Kim Khiêm
Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa
69.   
Nghệ sĩ Nguyễn Đức Khuê
Diễn viên, Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
70.   
Nghệ sĩ Hồ Thị Kiên (Thủy Kiên)
Diễn viên, Nhà hát Dân ca Nghệ An,
Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản Dân ca Xứ Nghệ, tỉnh Nghệ An.
71.   
Nghệ sĩ Triệu Trung Kiên
Diễn viên, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
72.   
Nghệ sĩ Phạm Đỗ Kỷ
Diễn viên, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
73.   
Nghệ sĩ Vũ Thị Hoàng Lan (Hoàng Lan)
Diễn viên, Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân, Bộ Công an
74.   
Nghệ sĩ Trịnh Tiến Lâm
Diễn viên, Đoàn kịch Nói Nam Định.
75.   
Nghệ sĩ Tạ Quang Lẫm (Quang Lẫm, Mạnh Lẫm)
Diễn viên, Nhà hát Chèo Bắc Giang
76.   
 Nghệ sĩ Trần Nhật Lệ
Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa
77.   
Nghệ sĩ Mai Thị Lệ (Mai Thị Tú Lệ)
Diễn viên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng.
78.   
Nghệ sĩ Cao Đình Liên
Đạo diễn, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phố Đà Nẵng.
79.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Liên (Thùy Liên)
Diễn viên, Nhà hát Cải lương Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
80.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thùy Linh
Diễn viên, Đoàn kịch nói Nam Định.
81.   
Nghệ sĩ Trần Thị Loan (Thanh Loan)
Diễn viên, Nhà hát Chèo Hà Nội.
82.   
Nghệ sĩ Vũ Tự Long
Diễn viên, Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng
83.   
Nghệ sĩ Hồ Văn Long (Thanh Long)
Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
84.   
Nghệ sĩ Vương Tất Lợi
Họa sĩ Sân khấu, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
85.   
Nghệ sĩ Chu Văn Lượng (Chu Lượng)
Diễn viên, Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Hà Nội
86.   
Nghệ sĩ Nguyễn Công Lý
Diễn viên, Nhà hát Kịch Hà Nội.
87.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hoàng Mai (Hoàng Quỳnh Mai)
Đạo diễn - Diễn viên, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
88.   
Nghệ sĩ Diệp Thị Ngọc Mai (Thanh Thanh Mai)
Diễn viên, Đoàn nghệ thuật tỉnh Tây Ninh.
89.   
Nghệ sĩ Đinh Minh Mẫn (Minh Mẫn)
Chỉ đạo nghệ thuật, Đoàn văn công Đồng Tháp
90.   
Nghệ sĩ Phạm Văn Môn
Nhạc công sân khấu, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố  Hồ Chí Minh,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
91.   
Nghệ sĩ Nguyễn Đức Mười
Nhạc công, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
92.   
Nghệ sĩ Dương Thanh Nga
Diễn viên, Nhà hát Chèo Nam Định.
93.   
Nghệ sĩ Lê Thị Thúy Nga (Lê Thúy Nga)
Diễn viên, Đoàn Kịch nói, Bộ Công an.
94.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Lệ Ngọc
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
95.   
Nghệ sĩ Trần Văn Ngộ
Nhạc công, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng.
96.   
Nghệ sĩ Nguyễn Phương Nhi
Diễn viên, Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Hà Nội
97.   
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung
Diễn viên, Nhà hát Chèo Thái Bình.
98.   
Nghệ sĩ Trần Hoàng Nhứt (Hoàng Nhất)
Diễn viên, Hội Sân khấu TP.Hồ Chí Minh
99.   
Nghệ sĩ Nguyễn Công Ninh (Công Ninh)
Đạo diễn-Diễn viên, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ,  Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh
100.           
Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Phan
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
101.           
Nghệ sĩ  Hà Văn Phởn (Hà Quốc Minh)
Đạo diễn, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
102.           
Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Phúc (Trọng Phúc)
Diễn viên, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh
103.           
Nghệ sĩ Bùi Văn Phức (Bùi Phức)
Chỉ huy dàn nhạc, Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
104.           
Nghệ sĩ Lê Thị Mai Phương (Lê Mai Phương)
Diễn viên, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
105.           
Nghệ sĩ Huỳnh Bích Phượng (Hoa Phượng)
Diễn viên, Đoàn Cải lương Hương Tràm, Cà Mau.
106.           
Nghệ sĩ Nguyễn Duy Phượng (Quốc Phượng)
Diễn viên, Đoàn Kịch nói Phú Thọ
107.           
Nghệ sĩ Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo)
Diễn viên, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
108.           
Nghệ sĩ Đào Văn Quang (Đào Quang)
Chỉ đạo Nghệ thuật-Đạo diễn sân khấu,  Đoàn kịch Nói Nam Định.
109.           
Nghệ sĩ Nguyễn Anh Quân
Diễn viên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

110.           
Nghệ sĩ Bùi Thúy Quỳnh (Thúy Quỳnh)
Diễn viên, Nhà Văn hóa 3-2 tỉnh Nam Định.
111.           
Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Sanh
Diễn viên, Nhà hát Chèo Hưng Yên.
112.           
Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Sơn (Vũ Hoài Sơn)
Diễn viên, Đoàn văn công Đồng Tháp
113.           
Nghệ sĩ Nguyễn Lịch Sử (Lịch Sử)
Diễn viên, Đoàn Cải lương Hương Tràm, Cà Mau.
114.           
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Sử
Diễn viên, Nhà hát Tuồng Đào Tấn (Bình Định).
115.           
Nghệ sĩ Đinh Thị Thành (Đinh Thị Kim Thành)
Diễn viên, Nhà hát Tuồng Đào Tấn (Bình Định)
116.           
Nghệ sĩ Nguyễn Trường Thành
Diễn viên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
117.           
Nghệ sĩ Nguyễn Tài Thảo
Diễn viên-Dàn dựng, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
118.           
Nghệ sĩ Trương Mạnh Thắng (Mạnh Thắng)
Diễn viên, Nhà hát Chèo Hải Dương
119.           
Nghệ sĩ Tống Toàn Thắng
Diễn viên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
120.           
Nghệ sĩ Phạm Vũ Thắng
Diễn viên, Đoàn Xiếc Hà Nội.
121.           
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Thập (Nguyễn Quang Thập)
Diễn viên-Đạo diễn sân khấu, Nhà hát Chèo Ninh Bình.
122.           
Nghệ sĩ Nguyễn Gia Thiện
Chỉ huy dàn nhạc,  Nhà hát Tuồng Đào Tấn (Bình Định)
123.           
Nghệ sĩ Đỗ Đức Thịnh (Đức Thịnh)
Đạo diễn-Diễn viên, Công ty cổ phần Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn,
thành phố Hồ Chí Minh
124.           
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thoa
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
125.           
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Thu (Minh Thu)
Diễn viên, Trung tâm Văn hóa-Thông tin tỉnh Thái Nguyên.
126.           
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy
Diễn viên, Nhà hát Kịch Hà Nội.
127.           
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thủy (Thu Thủy)
Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Nam Định.
128.           
Nghệ sĩ Trần Thị Thủy (Thanh Thủy, Thanh Thanh Thủy)
Diễn viên, Đoàn Cải lương Thái Bình.
129.           
Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thư
Diễn viên, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
130.           
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Tiến
Diễn viên, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
131.           
Nghệ sĩ Trần Đình Toàn
Diễn viên, Nhà hát Dân ca Nghệ An,
Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản Dân ca Xứ Nghệ, tỉnh Nghệ An
132.           
Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Quế Trân (Quế Trân)
Diễn viên, CLB Cải lương thử nghiệm, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh.
133.           
Nghệ sĩ Đào Văn Trung
Nhạc công, chỉ huy dàn nhạc, Nhà hát Cải lương Hà Nội.
134.           
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Trường
Tạo mẫu trang phục sân khấu, Nhà hát Chèo Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
135.           
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Trường (Xuân Trường)
Nhạc công, chỉ huy dàn nhạc, Đoàn Cải Lương Hải  Phòng
136.           
Nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn (Hoàng Tuấn)
Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật, Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Hà Nội.
137.           
Nghệ sĩ Lê Minh Tuấn
Diễn viên, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng
138.           
Nghệ sĩ Lê Minh Tuấn (Minh Tuấn)
Diễn viên Ảo thuật, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Quảng Trị.
139.           
Nghệ sĩ Trần Ngọc Tuấn (Ngọc Tuấn)
Nhạc công đàn nhị, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng.
140.           
Nghệ sĩ Nguyễn Gia Túc (Nguyễn Anh Túc)
Diễn viên, Nhà hát Cải lương Hà Nội.
141.           
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tùng (Mạnh Tùng, Thanh Tùng)
Diễn viên, Đoàn nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa
142.           
Nghệ sĩ Đinh Văn Tuyến (Phạm Hồng Tuyến)
Diễn viên, Nhà hát Cải lương Hà Nội.
143.           
Nghệ sĩ Vũ Duy Từ
Diễn viên, Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng
144.           
Nghệ sĩ Đặng Thụy Mỹ Uyên (Mỹ Uyên)
Diễn viên, Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh.
145.           
Nghệ sĩ Tạ Hồng Vân (Hồng Vân)
Diễn viên, Đoàn nghệ thuật Chèo Quảng Ninh
146.           
Nghệ sĩ Dương Thị Thanh Vân (Dương Thanh Vân)
Diễn viên, Nhà hát Chèo tỉnh Nam Định.
147.           
Nghệ sĩ Phan Thanh Vân (Lê Vân)
Diễn viên, Đoàn Tuồng Tam Lư, tỉnh Bắc Ninh
148.           
Nghệ sĩ Đỗ Thục Vân (Mỹ Vân)
Diễn viên, Nhà hát Cải lương Hà Nội.
149.           
Nghệ sĩ Trần Thắng Vinh
Đạo diễn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp
150.           
Nghệ sĩ Lê Thị Vương (Lê Thị Bích Vương)
Diễn viên, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa
151.           
Nghệ sĩ Châu Hải Yến (Hải Yến)
Diễn viên, Đoàn văn công Đồng Tháp
152.           
Nghệ sĩ Nguyễn Quang Hiệp
Nhạc công, Nhà hát Chèo Hà Nội.
153.           
Nghệ sĩ Đỗ Văn Hùng
Diễn viên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
154.           
Nghệ sĩ Hoàng Văn Thành (Hoàng Thành)
Nhạc công, Đoàn nghệ thuật Chèo Thanh Hóa.
155.           
Nghệ sĩ Bùi Văn Thắng
Nhạc công, Nhà hát Chèo Hà Nội.
156.           
Nghệ sĩ Trương Trọng Tiến (Trương Tú)
Nhạc công, Nhà hát Cải lương Việt Nam,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
157.           
Nghệ sĩ Nguyễn Đức Tú (Xuân Tú)
Diễn viên, Đoàn Tuồng Tam Lư, tỉnh Bắc Ninh2 comments:

  1. Ca sí Anh Thơ, Trọng Tấn không thấy có tên trong danh sách. Tiêu chuẩn thế nào nhi? Chắc phải đủ tuổi, nếu thế thì gọi là nghệ sĩ đủ năm , đủ tuổi chứ gọi là ưu tú thì không chính xác.

    ReplyDelete
    Replies

    1. 2 người đó ko xứng đáng danh hiệu NSUT.

      Delete