.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Saturday, January 21, 2012

ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI BÙI VĂN BỒNG: QUAN XỬ THEO LỄ, DÂN XỬ THEO HÌNH THÌ ĐẢNG TA MẤT TÍN NHIỆM THÊM NHIỀU

Đại tá, nhà văn Bùi Văn Bồng
 
                                                                         T.p Cần Thơ, 23h30 phút, ngày 18-1-2012

Kính gửi các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ!

Tôi là đảng viên, cũng là công dân, nay xin kính gửi thư này đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Trước hết, sắp sang xuân mới, xin kính chúc đến Các đồng chí và gia đình năm mới Nhâm Thìn 2012 Mạnh khỏe, An khang-Thịnh vượng-Hạnh phúc.

Bây giờ đã năm hết Tết đến, tôi có tâm sự về việc này kính trình đến các đồng chí với động cơ bảo vệ vững chắc quan điểm, đường lối, uy tín của Đảng, Nhà nước (chính quyền), cũng tỏ ý bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai, bảo vệ chân lý, chống lại phi lý, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/T.U ngày 16-1-2012 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay" đã được Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI) thông qua.

Trong vụ cưỡng chế nhà ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tôi thấy đằng sau vụ việc này ông Chủ tịch UBND Lê Văn Hiền không vì lợi ích chung, không vì đem lại lợi ích “quốc kế dân sinh” mà hầu như có động cơ cá nhân hoặc nhóm lợi ích nào đó để mạnh tay, cố tình lợi dụng chức vụ, quyền hạn lấy cho kỳ được phần đất của ông Vươn, vì thế mới sinh ra cực đoan, quá tả như vậy. Nhưng có cái lạ là ở vào thời điểm hầu như chưa được 5 ngày sau Bế mạc Hội nghị Trung ương 4 đã xảy ra vụ việc quá nghiêm trọng và đáng tiếc này, làm rung động cả nước, lòng dân oán thán, dư luận không lành, nguy cơ ảnh hưởng thêm xấu đến uy tín Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và vô hình trung làm mất dân chủ. Có phải chăng "trời khiến" xem các ông Trung ương nói mà có làm hay không? Có coi đây là "việc cần làm ngay" hay không? Và qua đây chứng minh tính hữu hiệu của một Nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống?

Phát biểu Khai mạc Hội nghị Trung ương 4, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: "... Bộ Chính trị xin kiến nghị Trung ương chọn ba vấn đề đang thực sự cấp bách, cần làm ngay, với mong muốn tạo ra được những kết quả cụ thể, rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó là: (1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị..."

Vụ Tiên Lãng chưa cần điều tra, kiểm tra nhiều, nhưng hầu như ai cũng nhận rõ việc chỉ đạo giải quyết vụ việc ông Vươn ở xã Vinh Quang là vi phạm pháp luật, hoặc cố tình vì động cơ, vì lợi ích cá nhân mà tìm xem pháp luật có chỗ hở để vin vào đó chiếm đất của dân, vi phạm quy chế dân chủ, nhất là ra tay đàn áp dân chủ. Vì thế, trước hết người đứng đầu, cũng là người chỉ đạo là ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; và ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, chịu trách nhiệm chính, cần sớm được kiểm tra, làm rõ, thi hành kỷ luật trước hết về Đảng, rồi cách chức chính quyền. Có như vậy mới giải quyét việc cấp bách thứ 3 như đ/c TBT đã phát biểu:  "Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền...". Kiểm tra, giám sát, làm rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và những người liên quan trong vụ cưỡng chế này (có ý kiến cho rằng như vậy là cưỡng đoạt) cần khẩn trương, không nên “để lâu cho trầu ra bã”. Việc xử lý vụ việc nói trên cần gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Vụ việc có thể liên quan đến cán bộ tiêu cực, thoái hóa biến chất. 

Nếu như Quyết định và biện pháp cưỡng chế nhà ông Vươn đã có bàn bạc trước, được sự thống nhất trong cấp ủy, thì cần xem lại chất lượng cấp ủy huyện Tiên Lãng, chất lượng “tập thể lãnh đạo” ở đây. Còn nếu không có bàn trong cấp ủy mà ông Chủ tịch huyện tự ý quyết định, huy động lực lượng thì cần nghiêm khắc kỷ luật ông Chủ tịch huyện. Bên huyện đội cũng cần kiểm điểm về việc cho huy động lính ra giải quyết việc này, bởi việc này có đúng chức năng, nhiệm vụ và đã là vụ việc đến mức cần sự xuất hiện của quân đội hay không?

Vụ Tiên Lãng xảy ra khi các Ủy viên Trung ương vừa qua 6 ngày Hội nghị mới về đến địa phương, đơn vị. Một Hội nghị quan trọng về chính đốn Đảng, nhấn mạnh về khắc phục những mặt yếu kém lo ngại và cấp bách, thế mà  cán bộ lãnh đạo huyện Tiên Lãng không coi Trung ương ra gì. Và hầu như họ cũng không cần theo dõi Hội nghị, có lẽ vì chỉ chăm lo cho việc cướp đất của dân. Hay là họ sợ khi triển khai Nghị quyết TW 4 mất cơ hội, nên phải tranh thủ làm gấp chăng? (Ví dụ: Trung ương nói sao cứ việc nói, "mỗ " đây làm theo cách, theo ý thích của "mỗ", làm gì nhau? ).

Đây là sự thách thức của một Chủ tịch UBND huyện với cả Tổng bí thư và Ban chấp hành Trung ương. Nếu như ở thời điểm khác, có lẽ nhìn nhận sẽ khác. Nhưng vào thời điểm các Ủy viên Trung ương vừa biểu quyết ra Nghị quyết cấp bách về xây dựng Đảng, thế mà lãnh đạo huyện Tiên Lãng lại ngang nhiên hành động như khoa trương việc mất lòng dân chí quyết hơn, liều lĩnh hơn. Tại sao vậy?

Tôi rất tán thành ý kiến của Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vũ Trọng Kim: “Cần tìm hiểu, xác định về hành vi của ông Đoàn Văn Vươn, xem xét đến các tình tiết tăng nặng, yếu tố giảm nhẹ để có ý kiến đề nghị xác đáng trong việc giải quyết. Những vấn đề cần tập trung làm rõ: việc cưỡng chế và việc giải quyết ở Tòa án; việc làm khai hoang, lấn biển của ông Vươn đáng được động viên khen thưởng?

Vì sao chính quyền cố tình thu hồi đất? Vấn đề người dân tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo-quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, chính sách đã được thực hiện như thế nào? Cũng như cần làm rõ việc ngôi nhà của ông Vươn bị phá, ai ra lệnh? Nếu ngôi nhà không ở phạm vi cưỡng chế, cần phải bồi thường; hay việc thực thi pháp luật, tại sao lại sử dụng lực lượng quân đội?”.

Vụ này mà Trung ương không nhanh chóng xử lý, kỷ luật Đảng cho nghiêm để làm gương, cũng như chứng minh tính hữu hiệu của NQ TW4 thì sẽ không ra thể thống gì. Nếu như vụ này vẫn cái bài từng quen như một thứ tiền lệ: “Quan xử theo LỄ, còn dân xử theo HÌNH thì Đảng ta mất tín nhiệm thêm nhiều. Ông Vươn phạm pháp chỗ nào thì xử theo đúng luật, đúng tội, điều đó không ai phản đối.

Theo như tướng Nguyễn Quốc Thước và tướng Phạm Xuân Thệ: “Phải xem có sự cố tình đẩy ông Vươn bị oan ức đến tột độ và bị dồn đến chân tường mới có sự phản ứng liều chết như vậy?” Thế nên, chuyện không đơn giản, cần xem xét cụ thể, khách quan, toàn diện. Vụ này rất cần làm rõ theo Luật đất đai, theo chức năng nhiệm vụ, nguyên tắc, điều lệ và kỷ luật Đảng, lãnh đạo huyện Tiên Lãng và cả Tp Hải Phòng ai sai đâu thì cũng cần nhanh chóng xử nghiêm. Chứng minh là sau Hội nghị TW4 Đảng đã nói là làm. Nếu không, người dân đang kỳ vọng sau những tuyên bố hùng hồn và khoan đúng mạch ở Hội nghị TW4 tình hình sẽ ra sao? Sự kiên quyết thế nào? Nay lại chậm trễ, nhu nhơ, qua chuyện thì quả là sự chí nguy.

Thực tình, cá nhân tôi vẫn hy vọng lần này rất cần có sự thay đổi lớn và chất lượng cao về xây dựng, củng cố, chỉnh đốn để Đảng ta thực sự trong sạch, vững manh, xứng đáng niềm tin 82 năm qua của nhân dân đối với Đảng và cả uy tín trên thế giới. Nhưng tôi còn băn khoăn vì cái nếp quen "lãnh đạo tập thể"  nhưng cá nhân phụ trách ít ai dám quyết đoán,  những động cơ "bao che” đã  thành hệ thống này, trong lúc nhóm lợi ích phân rã như đã thành bè cánh...thì khó thực hiện được như ý. Rồi không khéo lại  mang tiếng "đánh trống quăng dùi". Khó mà lấy lại uy tín cho Đảng cầm quyền và Nhà nước pháp quyền.

Đề nghị Chính phủ khẩn trương tiến hành thanh tra vụ việc, đưa ra pháp luật xử lý nghiêm minh những đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó là việc rút ra những bài học, giải quyết nhiều tồn tại trong xã hội hiện nay, đem lại công bằng, lòng tin cho nhân dân.

Vậy, kính thư đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

Đại tá Bùi Văn Bồng
Nhà báo Quân đội nhân dân
Số 178/ D13, đường 3-2, phường Hưng Lợi.
Quận Ninh Kiều, T.p Cần Thơ

11 comments:

 1. Ông đại tá nên thận trọng khi phát ngôn "đảng ta"(?).Tại sao không rõ tên của cái đảng ấy ra nhỉ !?

  ReplyDelete
 2. Chuẩn không cần chỉnh. cơm sôi, rụt lửa; muốn ngăn cháy rừng thì phải đào rãnh, đốt lửa ngược; muốn tránh bão to phải xoay chuyển được các vùng tiểu khí hậu...Muốn yên được dân cả nước, đặc biệt là Nông Dân, không để cho những kẻ có mưu toan này nọ chọc ngoáy, cần sớm giải quyết thấu tình, đạt lý vụ Đoàn Văn Vươn. Một số quan tham, quan liêu, quan thờ ơ với nhiệm vụ cần phải bị "trảm" không nương tay; án phạt Đoàn Văn Vươn phải được dân "tâm phục, khẩu phục"...có thế, chế độ này mới có cơ sống thoát, ổn định và phát triển sau năm 2012. Chuyện này không còn là vấn đề của mấy ông trí thức, trí ngủ nữa, cũng không phải của mấy nhà dòng, giáo xứ...nó là chuyện của Nông Dân, chuyện của Đất...

  ReplyDelete
 3. Tôi thích cách viết của Anh trên tinh thần xây dựng.Anh là "lính" nhà văn, tôi là "lính" tuyên truyền,bài viết của anh tôi đồng tình không có ý kiến gì khác,chỉ thắc mắc một điều thế này : vài năm gần đây khi nhìn những hình ảnh Bộ Đội tham gia vào việc cưỡng chế nhà đất tôi bất bình không đồng tình.Còn nhớ hồi thập niên 70 khi khoác trên mình màu xanh áo lính,tôi thuộc lòng những câu khẩu hiệu giáo huấn của quân đội : trung với Nước hiếu với Dân,nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng./ Vì Nhân Dân quên mình,vì Nhân Dân hi sinh./ Vì Nước quên thân,vì Dân phục vụ...Tôi vẫn nhớ nhiệm vụ chính của quân đội là bảo vệ Tổ Quốc,bảo vệ Nhân Dân và chống giặc ngoại xâm.Vậy ai đã ra lệnh cho bộ đội thực hiện sai nhiệm vụ của mình? nếu thấy nghiêm trọng đề nghị đưa ra tòa án binh để giữ nghiêm phép nước.

  ReplyDelete
 4. thưa đại tá em rất đồng tình với bac trong việ gia đình ĐOÀN VĂN VƯƠN cậy quyền thé cương hao ác bá ngày tết nhâm thìn năm ngoái nhìn thấy đau khổ làm sao bọn này tàn nhẫn quá cho xử bắn hết bôn bất nhân em hay vào trang nhà bác lắm mà hôm nay mới đọc đuôc lá thư này xin chào bác


  thanh mai

  ReplyDelete
 5. Lính nhà ta là lính nghĩa vụ, văn hóa ko cao, nhận thức và hiểu biết pháp luật có hạn. Họ cũng chỉ làm theo lệnh cái gã chỉ huy, ko thực hiện nó quy tội chống lệnh, chú lính nông dân nào chả ngán. Gã chỉ huy thì theo lệnh trên nào đấy. Vậy mảnh đất lấy của người ta, đơn vị, cá nhân nào ở đấy chắc gì đã yên ổn......

  ReplyDelete
 6. ông Đoàn Văn Vươn người anh hùng, Người tự vệ chính đáng trước bọn cướp khóac áo Đảng

  ReplyDelete
 7. sai rồi không phải khoác áo đảng mà là thay mặt đảng, vì đảng lãnh đạo toàn diện mà . không chỉ mỗi ông vươn mà hàng triệu vụ khác, bạn thử nghĩ lại xem từ cải cách ruộng đất hãm hại bao người có công với nước đến cải tạo tư bản ở miền nam sau giải phóng, đầy những việc làm ngu sy và độc ác(đọc bên thắng cuộc và đèn cù của huy đức và trần đĩnh)

  ReplyDelete
 8. “ NhấT ” Hay “ ĐA … ”?
  https://www.youtube.com/watch?v=f5etMo8EgX4

  Nhất ĐẢNG ….. Chỉ ĐẢNG !
  Phê BÌNH ….. Tự PHÊ …..
  “ Đóng cửa ……… Bảo nhau !!! ”
  http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/can-dieu-chuyen-ngay-can-bo-co-du-luan-khong-tot.html

  ( Phô trương ….. Điều tốt …..
  Điều xấu ……… Sĩ diện …..
  Ngăn chặn ….. Bịt ngay ….. )
  http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/can-lam-ro-noi-dung-to-cao.html

  Còn đâu ……… Phản Cảm ?
  Khỏi sợ ….. “ NGOẠI CẢM ” !
  ( Khí ĐỘC ……… Gió lùa ….. )
  http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/khoi-tai-san-khong-lo-cua-phung-quang-hai.html

  “ Thơ – Văn ” ….. Đồng hướng
  http://bongbvt.blogspot.com/2013/10/khong-chi-la-hat-san.html

  Cảm nhận ? ….. Khỏi “ TÂM ” !!!
  Nhờ ĐẢNG ..... Dẫn đường …
  http://www.ngay-dem.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1634

  - “ DANH ” phật ……… Dễ tu …
  Cứ gì ……… Phải THIỀN ???
  “ CƯ Trần ….. Lạc ĐẠO …..
  Của BÁU ……… Khỏi tìm …..
  https://www.ttxva.net/bao-nhieu-ong-tran-van-truyen-moi-bang-mot-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc/

  Ăn ngủ ……… Thản nhiên !!! ”
  http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/12/khoi-tai-san-khong-lo-cua-gia-dinh-nguyen-xuan-phuc.html

  TỰ TẠI ……… TỰ LỰC …..
  http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/nguyen-xuan-phuc-bo-nhiem-cap-tap-can-bo-vpcp.html

  Xứng DANH …… “ Đầy Tớ ” …
  http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/nguyen-hoa-binh-chay-an-vo-chong-lien-ty.html

  Vì “ DÂN ” ……… Làm GỐC …
  http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/thu-gui-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html

  “ ĐA ….. ”… Chuyện làm chi ?
  http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/can-lam-ro-noi-dung-to-cao.html

  ( - “ Bới lông … tìm vết ….. ” )
  http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/dan-ngheo-quang-ngai-va-ong-bi-thu-tinh.html

  Tự TA ……… Làm CHỦ …
  http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/11/nhung-tuyen-bo-vo-tien-khoang-hau-cua.html

  Tự BÌNH ……… Tự PHÊ …
  http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/khoang-im-lang-sam-set-cua-nguyen-xuan-phuc.html

  “ DANH … ” nhờ TÔN … BAN …
  http://www.phattuvietnam.net/tintuc/26131-%C4%91%E1%BA%A1i-l%E1%BB%85-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-705-n%C4%83m%2C-ng%C3%A0y-nh%E1%BA%ADp-ni%E1%BA%BFt-b%C3%A0n-v%C3%A0-kh%C3%A1nh-th%C3%A0nh-t%C6%B0%E1%BB%A3.html

  Muôn năm PHẬT HOÀNG …
  Muôn năm PHẬT VIỆT …..

  ( Nhân Tâm Trung Tử )

  ReplyDelete
 9. I invite you to the page where you can read       with interesting information on similar topics 먹튀폴리스

  ReplyDelete
 10. Great info! I recently came across your blog a 토토하이 먹튀검증커뮤니티

  ReplyDelete