.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Sunday, January 15, 2012

THƠ KIỂU ẤY SẼ ĐƯA THƠ VIỆT ĐẾN CÕI TỰ TỬ! CHÍ NGUY! CHÍ NGUY - NHÀ THƠ TRẦN MẠNH HẢO


Nhà thơ Trần Mạnh Hảo gửi nhà thơ Đỗ Hoàng

Trần Mạnh Hảo cám ơn anh Đỗ Hoàng gửi tặng tập thơ.

TMH đã đọc những bài anh phết thơ giải thưởng Hội Nhà văn - giải này
trao cho những cái bóng Nguyễn Quang Thiều mà thôi. Thơ kiểu ấy sẽ đưa
thơ Việt đến cõi tự tử- THƠ CHỈ THẤY LẠ- KHÔNG THẤY THƠ-CHỈ THẤY QUÁI
DỊ KHÔNG THẦY HAY....
Chí nguy, chí nguy
Người tâm huyết với thơ như anh quá hiếm. Người dũng cảm thẳng thắn
như anh quá hiếm. Toàn bọn bồi bút mà thôi.
Chúc anh và gia đình mùa xuân NHÂM THÌN SỨC KHỎE VÀ NIỀM VUI
Bạn của anh : Trần Mạnh Hảo
(Blog Đỗ Hoàng -

No comments:

Post a Comment