.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Wednesday, May 16, 2012

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 2012


DANH SÁCH
Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình được
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật
________________________________________


1. Lĩnh vực Âm nhạc: 02 cụm tác phẩm

STT
Tên tác phẩm, cụm tác phẩm,
công trình, cụm công trình
Tên tác giả,
đồng tác giả1.
Các ca khúc:
1. Đợi anh về ;
2. Ba cô gái đảm;
3. Đếm sao;
4. Pì Noọng ơi;
Hợp xướng:
5. Bác đời đời vẫn sống.
Khí nhạc:
6. Tiếng sáo quê hương.
Mai Văn Chung
(Văn Chung)
(Đã mất)

- Đợi anh về (Lời, thơ: Simônôv, Lời dịch: Tố Hữu);
- Ba cô gái đảm (Lời: Phạm Văn Vỵ);
- Bác đời đời vẫn sống (Lời, thơ: Hoàng Trung Thông).
2.
Các ca khúc:
1. Những ngôi sao ca đêm;
2. Từ Làng Sen;
3. Đêm trên Cha Lo;
4. Tiến lên Đoàn viên;
5. Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng.
Phạm Tuyên

 - Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng (Lời thơ: Louis Aragon; Lời dịch: Tố Hữu).


2. Lĩnh vực Sân khấu: 03 cụm tác phẩm
STT
Tên tác phẩm, cụm tác phẩm,
công trình, cụm công trình
Tên tác giả,
đồng tác giả


1.
* Các vở diễn:
1. Hồn Trương Ba da hàng thịt;
2. Rừng Trúc;
3. Nguồn sáng trong đời;
4. Tiếng sấm Tây Nguyên;
5. Nguyễn Trãi ở Đông Quan.
NSND. Đạo diễn
Nguyễn Đình Nghi
(Đã mất)

2.
* Các vở diễn:
1. Masa;
2. Tiền tuyến gọi;
3. Tấm vóc Đại Hồng;
4. Đôi mắt;
5. Người công dân số 1;
6. Khúc thứ 3 bi tráng;
7. Người cầm súng.
NSND. Đạo diễn
Dương Ngọc Đức
(Đã mất)

3.
* Cụm tác phẩm:
1. Những mảnh tình nghệ sĩ (bút ký sân khấu);
2. Giành ánh sáng tự do (kịch bản sân khấu cải lương);
3. Mạc Tuyết Lan (kịch bản ca kịch dã sử);
4. Quan Hán Khanh (kịch bản sân khấu cải lương);
5. Tây Thi Phạm Lãi (kịch bản sân khấu cải lương).
* Cụm công trình nghiên cứu:
6. Bước đầu tìm hiểu sân khấu cải lương;
7.  Hướng dẫn sử dụng một số nhạc cụ dân tộc;
8. Lịch sử Sân khấu Cải lương;
9. Nghệ thuật Cải lương với vấn đề truyền thống;
10. Một số vấn đề xung quanh nghệ thuật cải lương.
NSND.
Nguyễn Xuân Kim
(Sỹ Tiến)
(Đã mất)3. Lĩnh vực Văn học: 07 cụm tác phẩm


STT
Tên tác phẩm, cụm tác phẩm,
công trình, cụm công trình
Tên tác giả,
đồng tác giả


1.   
1. Đường dài và những đốm lửa (tập thơ);
2. Tiếng bom và tiếng chuông chùa (trường ca);
3. Vừa làm vừa nghĩ (văn xuôi).
Phạm Tiến Duật
(Phạm Lâm)
(Đã mất)

2.   
1. Trên vĩ tuyến 17 (kịch bản phim truyện);
2. Biển gọi (kịch bản phim truyện);
3. Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (biên kịch thứ nhất phim truyện);
4. Em bé Hà Nội (biên kịch thứ nhất phim truyện);
5. Mối tình đầu (biên kịch thứ nhất phim truyện);
6. Thành phố lúc rạng đông (biên kịch thứ nhất phim tài liệu).
Hoàng Tích Chỉ

3.   
1. Truyện ngắn chọn lọc;
2. Mưa mùa hạ (tiểu thuyết);
3. Côi cút giữa cảnh đời (tiểu thuyết);
4. Gặp gỡ ở La Pan Tẩn (tiểu thuyết).
Đinh Trọng Đoàn
(Ma Văn Kháng)

4.   
1. Thương lượng với thời gian (thơ);
2. Trường ca biển.
Nguyễn Hữu Thỉnh
(Hữu Thỉnh)

5.   
1. Ngàn dâu (tiểu thuyết);
2. Những cánh rừng lá đỏ (tiểu thuyết).
Nguyễn Thế Xương
(Hồ Phương)

6.   
1. Một loài chim trên sóng (tập truyện ngắn);
2. Tản mạn trước đèn (tập tùy bút).
Chu Bá Bình
(Đỗ Chu)

7.   
1. Con đường xuyên rừng (tiểu thuyết);
2. Tuyển tập truyện ngắn.
Dương Ngọc Huy
(Lê Văn Thảo)

No comments:

Post a Comment