.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Friday, April 5, 2013

BÁO NGHỆ THUẬT MỚI LẠI RA MẮT (BỘ MỚI) TỪ SỐ 15

Kính thưa bạn đọc,

Kính thưa các văn nghệ sỹ,
Theo thông báo của Ban biên tập Nghệ Thuật Mới, phụ trương ra hàng tháng của báo Người Hà Nội, NTM sẽ tạm đình bản bắt đầu từ tháng 4 năm 2013.
Nhưng sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Ban biên tập báo Người Hà Nội quyết định duy trì phụ trương NTM và coi đây là bộ mới của NTM.
Nhóm tổ chức và thực hiện NTM từ số 1 đến số 14 do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phụ trách không thể tiếp tục công việc của mình vì thời gian không cho phép.
Vì vậy, Ban biên tập báo Người Hà Nội tiếp tục cho ra mắt NTM với nội dung có những thay đổi bắt đầu từ NTM số 15.
Ban biên tập báo Người Hà Nội xin thông báo tới bạn đọc và các văn nghệ sỹ và mong nhận được sự ủng hộ của quí vị đối với NTM bộ mới.
Xin chân thành cám ơn.
Ban biên tập
Báo Người Hà Nội

No comments:

Post a Comment