.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Thursday, April 25, 2013

BÙI MINH QUỐC: TỔ QUỐC BAO GIỜ NHỤC THẾ NÀY CHĂNG?

Nương theo ý và giọng thơ “Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng ? ” của Chế Lan Viên 

BMQ:
Nhân đọc bài thơ “Đất nước những tháng năm thật buồn” của nhà thơ – chiến sĩ Nguyễn Khoa Điềm và bài thơ “Điềm ơi!” của nhà thơ – chiến sĩ Lê Duy Phương trên Quê choa của nhà văn – chiến sĩ Nguyễn Quang Lập, trân trọng gửi đến các đồng nghiệp đồng đội chiến sĩ – nghệ sĩ trong Hội nhà văn Việt Nam bài thơ dưới đây của tôi, kính nhờ blog Quê choa cùng các trang mạng bốn phương công bố giùm, chân thành cám ơn.

Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm
Tổ Quốc bao giờ nhục thế này chăng ?*

 Hãy trông kìa !
 Hãy trông kìa !
 Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc
 Bịt biệng người kêu nỗi đau Ải Bắc
 Bóp cổ người thét nỗi nhục Hoàng Sa
 Sông có nghe nỗi nhục chuyển sơn hà ?

 Hãy trông kìa !
 Hãy trông kìa !
 Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc
 Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp
 Móc túi dân
 Cướp đất dân
 Bóp cổ dân
 Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

 Hỡi sông Hồng
 Hỡi sông Hồng
 Hỡi sông Hồng tiếng thét bốn nghìn năm
 Tổ Quốc bao giờ nhục thế này chăng ?

Đà Lạt 12.09.2008
BÙI MINH QUỐC

2 comments:

  1. Thằng lãnh đạo khốn khiếp nào đọc bài thơ này,,,ôi nhục!

    ReplyDelete
  2. BMQ ngoài việc bốc phét, ăn tục, đéo làm được cái gì có ích cho tổ quốc. Thơ như cứt.

    ReplyDelete