.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Thursday, June 13, 2013

HỘI NGHỊ BCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KHÔNG CÁCH CHỨC BAN GIÁM ĐỐC NXB HỘI NHÀ VĂN VÌ LẬP ĐẠI CÔNG PHỔ BIẾN & PHÁT TÁN “TRẠI SÚC VẬT” TRONG NHÂN DÂN

Hội nghị đã nghe nhà văn Trung Trung Đỉnh, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn báo cáo tình hình hoạt động của Nhà xuất bản từ năm 2010 đến nay. Ban chấp hành ghi nhận Nhà xuất bản đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, đóng góp xứng đáng vào thành tựu văn học trong nhiều năm qua.

Tuy vậy, công tác lãnh đạo, quản lý của Ban giám đốc còn bị buông lỏng, trách nhiệm của một số bộ phận, cá nhân chưa được đề cao, để xảy ra nhiều vụ việc, làm ảnh hưởng đến danh dự, chất lượng, hiệu quả của Nhà xuất bản.
Hội nghị BCH Hội Nhà văn. Ảnh: blog Văn Công Hùng
Sau khi thảo luận, cân nhắc, Hội nghị quyết định: - Thi hành kỷ luật Ban giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn với hình thức cảnh cáo, vì những khuyết điểm buông lỏng quản lý, lãnh đạo, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của đơn vị.


THÔNG BÁO HỘI NGHỊ BCH HỘI NHÀ VĂN VN LẦN THỨ 8 KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)

VanVN.Net - Trong hai ngày 7, 8 tháng 6 năm 2013, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 8 (Khoá VIII). Đồng chí Lê Thị Bích Hồng, Phó vụ trưởng Vụ Văn hoá - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự cuộc họp.
1. Hội nghị nghe và thảo luận báo cáo của Ban Thường vụ về hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2013. Hội nghị đánh giá cao việc tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam lần thứ XI, Hội nghị lý luận, phê bình văn học lần thứ III tại Tam Đảo trong hai ngày 4, 6 tháng 6/2013, công tác đối ngoại, xây dựng cơ quan và các hoạt động đẩy mạnh sáng tác thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Công việc điều hành của Ban Thường vụ đồng thuận, sâu sát, có hiệu quả cao.
2. Hội nghị thảo luận và quyết định sửa đổi một số điểm Quy chế Giải thưởng nhiệm kỳ 2010-2015 của Hội Nhà văn Việt Nam, như sau:
- Giải thưởng hằng năm của Hội Nhà văn Việt Nam gồm giải thưởng (bằng chứng nhận giải thưởng) kèm theo một khoản tiền thưởng (Mục Cơ cấu giải thưởng).
- Thời hạn nhận tác phẩm tham dự giải thưởng: các tác phẩm xuất bản từ quý IV năm trước đến hết quý III năm sau (Phần IV các bước thực hiện).
- Các tác phẩm vào Chung khảo phải có sự đồng ý của tác giả.
3. Thực hiện Đề án quy hoạch đội hình báo chí, xuất bản của Hội, Hội nghị quyết định sáp nhập tạp chí Nhà văn và tạp chí Văn học nước ngoài thành một tạp chí mới, lấy tên là Nhà văn và tác phẩm, do nhà văn Nguyễn Trí Huân phụ trách. Số đầu tạp chí Nhà văn và tác phẩm ra mắt vào tháng 7 năm 2013.
Giao Ban Thường vụ giải quyết trình tự, thủ tục việc sáp nhập hai tạp chí Nhà văn và Văn học nước ngoài và xuất bản tạp chí mới theo luật định.
4. Với sự nhất trí cao, Hội nghị quyết định cử nhà văn Khuất Quang Thuỵ, Phó tổng biên tập báo Văn nghệ, phụ trách báo Văn nghệ từ tháng 7/2013. Giao nhà văn Khuất Quang Thuỵ lập phương án kiện toàn, tổ chức, nâng cao chất lượng Tuần báo Văn nghệ trình Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam trong thời gian sớm nhất.
5. Hội nghị đã nghe nhà văn Trung Trung Đỉnh, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn báo cáo tình hình hoạt động của Nhà xuất bản từ năm 2010 đến nay. Ban chấp hành ghi nhận Nhà xuất bản đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, đóng góp xứng đáng vào thành tựu văn học trong nhiều năm qua. Tuy vậy, công tác lãnh đạo, quản lý của Ban giám đốc còn bị buông lỏng, trách nhiệm của một số bộ phận, cá nhân chưa được đề cao, để xảy ra nhiều vụ việc, làm ảnh hưởng đến danh dự, chất lượng, hiệu quả của Nhà xuất bản.
Sau khi thảo luận, cân nhắc, Hội nghị quyết định:
- Thi hành kỷ luật Ban giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn với hình thức cảnh cáo, vì những khuyết điểm buông lỏng quản lý, lãnh đạo, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của đơn vị.
- Giao nhà văn Trung Trung Đỉnh lập phương án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản, trình Ban Thường vụ trong tháng 6/2013.
6. Hội nghị tán thành đề nghị của Ban Thường vụ do Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trình bày về việc đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội Nhà văn Á - Phi tại Hà Nội từ ngày 25 đến 30 tháng 6/2013. Giao Ban Thường vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo tốt các yêu cầu đã đề ra.
7. Hội nghị bầu bổ sung Nhà thơ, dịch giả Hữu Việt làm uỷ viên Hội đồng Văn học dịch.

Hà Nội 8/6/2013
T/M BCH Hội Nhà văn Việt Nam
Chủ tịch
Nhà thơ Hữu Thỉnh

1 comment: