.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Wednesday, March 6, 2013

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM: “NÍN ĐI KẺO THẸN VỚI NON SÔNG”


Nếu Hội Nhà văn Việt Nam công tâm thì thành viên các Hội đồng nghệ thuật, Ban chấp hành không được tham dự giải. Đằng này ông tham dự tuốt tuột rồi còn viêt: - Các nhiệm kỳ trước đã có các nhà văn nổi tiếng trong BCH đã được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam.

Bố mẹ bảo con trao giải thưởng thì con nào không trao(!)
Vì vậy từ khi thành lập Hội Nhà văn Việt Nam tháng 4 năm 1957 đến nay gần như các vị trong BCH và trong Hội đồng chuyên môn ít nhất một cắp giải thưởng. Nhà thơ Hữu thỉnh 4 lần đoạt giải không ít. Vừa rồi lại ẳm giải thưởng Hồ Chí Minh(!)

Bản tin Tin hội viên số 31/2013 ra thông báo của Uỷ ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam về công nhận kết quả giải thưởng năm 2012. 
Trong thông báo có đoạn viết: " - Việc xét giải thưởng văn học năm 2012 của hôi (Hội Nhà văn Việt Nam) tiến hành theo đúng quy chế giải thưởng, các tác phẩm dự thi, dự giải năm 2012 là tác phẩm của các tác giả, dịch giả xuất bản từ 01/11/2011 đến 31/10/1012 - Quá trình xét giải từ cấp Sơ khảo đến cấp Chung khảo đều được tiến hành công khai, dân chủ, tôn trọng ý kiến khác nhau và quyết định bằng phiếu bầu...hoàn toàn không có lợi ích nhóm, hoàn toàn không có cái gọi là phiếu trắng."
Nói thì hay ho quá! Anh hoàn toàn làm đúng quy chế, thủ tục đằng trời mà cuối cùng anh tặng giải cho những tác phẩm không xứng đáng, tác phẩm của phe nhóm, tác phẩm phi văn học thì tất cả các quá trình trên kia chỉ là bịp bợm, mị dân đều đáng vứt bỏ!
Giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam liên tiếp ba năm qua (2010 - 2011 - 2012) gần như các bộ môn: văn xuôi, thơ, lý luận phê bình, dịch thuật đều phi văn chương (Xin xem các bài viết của Trần Mạnh Hảo, Đỗ Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Ngọc Thái, Lê Văn Nghệ, Anh Hai Nam Bộ...in trên các trang mạng xã hội và trang mạng lề trái.
Về quy định tác phẩm dự thi xuất bản trong năm, xét liền giải thưởng trong năm (tác phẩm xuất bản từ 01/11/2011 đến 31/10/2012) là một quy định phản khoa học. Sách in trong năm ai biết mà xét thưởng được. Các tác phẩm mới xuất bản chưa đưa công luận, chưa có phê bình của công chúng làm sao có thể trao giải thưởng được?
Năm 2012 Hội Nhà văn Việt Nam đã thay đổi quy chế của mình ở các năm trước và các nhiệm kỳ trước để trục lợi để thao túng lợi ích nhóm!
Thể chế của Việt Nam là thể chế Đảng chủ (Đảng ta là đáng cầm quyền - Hồ Chí Minh) thì làm sao Hội Nhà văn Việt Nam (Hội chính trị - xã hội nghề nghiệp - ăn tiền ngân sách - tiền thuế dân đóng) có thể làm việc dân chủ được. Nghe nó trái lổ tai lắm!
Quy định các tác giả có tác phẩm dự thi không tham dự hội đồng Sơ khảo và Chung khảo là một quy định chung chung, không khách quan.
Để giải thưởng công bằng, công tâm, khách quan, để những tác phẩm văn học đích thực của nước nhà, nhóm Tự lực văn đoàn có quy chế là thành viên của nhóm như: Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Thế Lữ, Xuân Diệu, Tú Mỡ, Nguyễn Gia Trí, Trần Tiêu) không tham dự giải. Vì vậy các tác phẩm đoạt giải của Tự lực văn đoàn đa phần còn mãi với thời gian. Những tác giả dù chỉ đạt giải thấp hoặc giải khuyến khích, thư khen cũng trở thành văn sỹ nổi tiếng truyền đến đời sau: Tế Hanh, Nguyễn Bính, Anh Thơ, Mạnh Phú Tư, Mộng Tuyết, Đông Hồ. Tự lực văn đoàn không có một đồng tiền Nhà nước bảo hộ, Pháp thuộc nào tài trợ. Ban điều hành còn bị phong kiến, thực dân làm khó dễ nữa. Thế mà thành viên của Tự lực văn đoàn làm việc vì Tổ quốc Việt Nam lâu dài, vì nhân dân, vì nền văn học nước nhà!
Nếu Hội Nhà văn Việt Nam công tâm thì thành viên các Hội đồng nghệ thuật, Ban chấp hành không được tham dự giải. Đằng này ông tham dự tuốt tuột rồi còn viêt: - Các nhiệm kỳ trước đã có các nhà văn nổi tiếng trong BCH đã được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam.
Bố mẹ bảo con trao giải thưởng thì con nào không trao(!)
Vì vậy từ khi thành lập Hội Nhà văn Việt Nam tháng 4 năm 1957 đến nay gần như các vị trong BCH và trong Hội đồng chuyên môn ít nhất một cắp giải thưởng. Nhà thơ Hữu thỉnh 4 lần đoạt giải không ít. Vừa rồi lại ẳm giải thưởng Hồ Chí Minh(!)
Chất lượng Giải thường của Hội Nhà văn Việt Nam càng ngày càng xuống cấp (đọc website : van nghecuocsong.com). Trong chống Pháp, chống Mỹ và trước đây giải thưởng tuy mang nặng tuyên truyền, phục vụ sản xuất chiến đấu là chính nhưng còn đọc được; từ mươi năm lại đây và nhất là liên tiếp 3 năm vừa qua các tác phẩm được Hội Nhà văn Việt Nam, nhất là thơ trao giải thì không một ai đọc nổi, thưởng thức nổi.
Các nhà thơ, nhà văn trong ngoài Hội có phản biện, phản ứng thì Hội Nhà văn cho là họ nói xấu, bôi nhọ Hội Nhà văn: - Việc nhận hay từ chối bằng khen là quyền của tác giả là chuyện bình thường. Nhưng nó bất bình thường bởi từ đó trực tiếp hay gián tiếp đã tạo ra một cái nhìn sai lệch về công tác xét giải thưởng và có những xúc phạm đến các thành viên của Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo và chính các tác giả được giải (Tin hội viên - Đã dẫn)
Thật ra, các thành viên Sơ khảo và Chung khảo và Hội Nhà văn Việt Nam đã xúc phạm đến hội viên, đến các tác giả, đến công chúng và nền văn học nước nhà khi trao giải cho những tác phẩm yếu kém về nội dung và nghệ, những tác phẩm phi văn chương!
Các thành viên Sơ khảo, Chung khảo và Hội Nhà văn Việt Nam đã vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, bè phái, xin cho, tham nhũng nên đã làm việc không công tâm.
Hội Nhà văn Việt Nam còn không công tâm, không khách quan khi các báo, tạp chí của Hội chỉ in những bài khen tấng bốc các tác phẩm được giải, còn những bài phản biện, bài phê phán không báo, tạp chí nào của Hội in.
Những nhà văn, tác giả có bài phản biện các giải thưởng của Hội Nhà văn cũng bị Hội Nhà văn thù vặt không in tác phẩm sáng tác của họ lên các báo, tạp chí của mình trong nhiều năm qua. Nhà thơ Trần Mạnh Hảo ba m ươi (30) năm nay không được in bài nào.
Chính việc làm không công tâm, không khách quan, vì lợi ích nhóm, tham nhũng của Hội Nhà văn Việt Nam đã dẫn đến phản ứng của công luận. Thế nhưng BCH Hội Nhà văn vẫn nói:
Việc quyết định trao giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2012 và trao bằng khen của BCH Hội Nhà văn Việt Nam là chính xác, minh bạch. Các tác phẩm được giải thưởng và bằng khen của Hội Nhà văn Việt Nam đã cho thấy diện mạo và của đời sốngvăn học Việt Nam năm 2012. (Tin hội viên - đã dẫn)
Có lẽ Bê Se (Đức), Azitnezin (Thổ nhĩ kỳ), hai nhà hài hước vỹ đại của thế giới phải vái ba vái Hội Nhà văn Việt Nam vì Hôị Nhà văn Việt Nam là người thích đùa ...dai(!)
Đáng ra: - Nín đi kẻo thẹn với non sông.
(Hồ Xuân Hương)
Nhưng mà : Kể ra có tội với non sông!
Hà Nội, ngày 2 -3 -2013
NHÀ THƠ ĐỖ HOÀNG
Nguồn: Blog ĐH

1 comment:

  1. người viết hậm hực với HNV quá. Có giá trị hay không giờ phán xét là hơi sớm đấy, cứ để thời gian sàng lọc đi. Mà thấy lạ, giải của HNV công bố, kiểu gì cũng có Đỗ Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Mạnh Hảo "mở miệng". Nếu thích các ông đi mà làm như Tự lực văn đoàn đi.

    ReplyDelete