.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Saturday, December 15, 2012

CHẤT LƯỢNG GIẢI THƯỞNG THƠ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM CÀNG NGÀY CÀNG XUỐNG THẤP

Không ai biết được có bao nhiêu tác phẩm được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam lần lượt theo thời gian chúng đều chìm vào quên lãng!

Phần lớn giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam đều đặt tiêu chỉ chính trị lên hàng đầu, sau đó mới đến văn chương . Thứ nữa là các tác phẩm viết về lịch sử xa xưa tránh hiện thực Cách mạng như: Hồ Quý Ly, Mẫu thượng ngàn, Hoa lau, Minh sư....
Các tác phẩm viết về công, nông, binh ưu tiên hàng đầu: Trước đây là Vùng mỏ, Con trâu, Nữ chiến sỹ Bùi Thị Phác... (Hội Văn nghệ Việt Nam) giờ thì Dấu chân người lính, Nàng Út, Rừng thiêng nước trong, Cơn giông...(Hội Nhà văn Việt Nam)...
Thời kỳ đổi mới các giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam cố tìm những cách viết lạ, đột phá những không gây được tiếng vang mà còn phản cảm, nhất là năm 1993 trao giải thưởng thơ cho tập " Sự mất ngủ của lửa" của Nguyễn Quang Thiều và năm  2002, 2003 gỉ đó trao cho "Lô lô" thơ của Ly Hoàng Ly bị tác giả này từ chối không nhận giải thưởng!
Hai tập trên là hai tập thể nghiệm, chưa được thử thách trong công chúng và thời gian. Có người cho thơ không ra thơ, tấu không ra tấu đã bị nhà thơ Trần Mạnh Hảo, nhà văn Nguyễn Hiếu và nhiều nhà thơ, nhà văn khác coi đó là Vô lối, phản thơ, trường phái thơ "tân ...con cóc".
Và vừa rồi, năm 2010 - 2011, Hội Nhà văn Việt Nam lại tiếp tục trao cho 4 tập mới ở dạng thể nghiệm cũng chưa được thử thách trong công chúng và thời gian của các tác giả: Mai Văn Phấn, Từ Quốc Hoài, Đỗ Doãn Phương, Đinh Thị Như Thúy. Nó cũng thơ không phải thơ, vè không phải vè cũng thuộc phái Vô lối, Phản thơtrường phái tân... con cóc!
Tiền giải thưởng trao cho các tập trên không lớn, nhưng nếu là tiền thuế của dân đóng thì cũng là một sự "xót tiền dân". Hội Nhà văn Việt Nam không thể thích ai là ban phát lấy được!
Người dân đổ mồi hôi sôi nước mắt để nộp thuế, để có tác phẩm cho họ thưởng thức, chứ những tập đang ở dạng thể nghiệm, lai căng phản văn chương ấy làm sao công chúng tiếp thu được!
Nên biết rằng: Tự lực văn đoàn một nhóm cá nhân nhà văn đứng ra tổ chức chưa đầy 10 người (Nhất Linh, Khái Hưng, Thế Lữ, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Xuân Diệu, Tú Mỡ, Nguyễn Gia Trí, Trần Tiêu) chỉ hoạt động được chưa được 10 năm thời 1933 - 1943 thế kỷ trước, chỉ ba lần trào giải thưởng  mà với sự công tâm, vì văn chương dân tộc, vì nhân dân, nhóm đã trao cho các tác giả có những tác phẩm để đời Làm lẽ (Mạnh Phú Tư), Kim tiền (Vi Huyền Đắc).... Thậm chí những tác giả chỉ nhận giải khuyến khích hoặc thư khen như: Nguyễn Bính, Tế Hanh, Anh Thơ, Mộng Tuyết...cũng trở thành những nhà thơ nổi tiếng lưu truyền đến đời sau.
Chất lượng giải thưởng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam càng ngày càng xuống thấp!
Đó cũng là điều cần xem xét lại!
NHÀ THƠ ĐỖ HOÀNG

No comments:

Post a Comment