.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Sunday, January 27, 2013

ANH NGỌC – NHÀ THƠ QĐNDVN VÀ NGUYỄN BẮC SƠN – THI SĨ QUÂN ĐỘI VNCH, “DẮT NHAU ĐẾN TRƯỚC CỔNG TRỜI PHÂN BUA”

NTT: Anh Ngọc là nhà thơ QĐNDVN, Nguyễn Bắc Sơn là nhà thơ quân đội VNCH. Họ đã thành bạn thơ từ 1975.

Khi gửi bài thơ này cho trang NTT, Anh Ngọc viết:
“Anh Nguyễn Bắc Sơn, thi sĩ ở Phan Thiết, đang bị bệnh khá nặng. Hôm nọ người nhà anh Sơn và anh Nguyễn Hiệp (nhà văn) gọi điện cho tôi, để tôi nói chuyện với anh Sơn, động viên anh ấy trong khi ốm đau… Vốn là bạn với nhau ngay từ khi giải phóng Phan Thiết, nên tôi và anh ấy nói chuyện rất vui. Tôi có đọc cho anh Sơn nghe bài thơ nhỏ, tôi mới làm “đùa tặng” anh ấy… Mọi người bật loa điện thoại bàn lên, và tôi nghe thấy tiếng mọi người cười rất vui vẻ. Bài này vốn định in ở một tờ báo, nhưng ông BTV nói nếu in thì ông ấy bay ngay chức BTV!… hahaaa… chắc chẳng in báo nào được đâu. Nếu Tạo thấy OK thì post lên trang của ông cho vui nhé (còn nếu không thích thì thôi, không sao cả đâu)…”
Những bài thơ cảm động như thế, sao lại không đăng cho mọi người cùng đọc. Tôi nghĩ vậy, và xin mời bạn hãy chia sẻ cùng hai nhà thơ lính đã từng là “đối phương”. 
*
ANH NGỌC
DẮT NHAU ĐẾN TRƯỚC ÔNG TRỜI
Đùa tặng thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn (Phan Thiết)
Hai thằng trai trẻ ngày xưa
Tranh nhau ta thắng địch thua một thời
Giáo gươm một trận tơi bời
Rồi ra ai biết ai người thắng thua
Bây giờ hai lão già nua
Bạc đầu ngoảnh lại trò đùa mà thôi
Ta già, địch cũng già rồi
Dắt nhau đến trước ông Trời phân bua
Trời cười đã biết hay chưa
Thắng thua thì cũng đều thua ông Trời.
Tàn đông Nhâm Thìn, 2012.

A.N.
Nguồn: Nguyễn Trọng Tạo

No comments:

Post a Comment