.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Wednesday, January 23, 2013

TRANG WEB HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM “NÓI LẠI CHO RÕ”


21-01-2013 02:58:45 PM

VanVN.Net – Trong bản tin ngày 16/1/2013, đưa tin về kết quả xét thưởng của Hội đồng chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2012, do sơ suất, VanVN.Net đã ghi sai tên tác phẩm của tác giả Phạm Ngọc Cảnh Nam “Thế kỷ bị mất” thành “Một thế kỷ bị mất”, sau khi có phản hồi của bạn đọc, chúng tôi đã sửa lại đúng tên tác phẩm.
BBT VanVN.Net chân thành xin lỗi tác giả Phạm Ngọc Cảnh Nam và bạn đọc.

No comments:

Post a Comment