.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Saturday, January 26, 2013

BAN THƯỜNG VỤ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM BÁO CÁO LÁO VỚI BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG VỀ TÊN TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI THƯỞNG VÀ BẰNG KHEN NĂM 2012, LỄ TRAO GIẢI KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC?

(Văn chương +) Chưa rõ nguyên nhân vì sao trong thông báo của Hội Nhà văn do nhà thơ Hữu Thỉnh, thay mặt Ban Thường vụ ký lại nhầm lẫn tên tác phẩm đoạt giải thưởng của nhà thơ Thanh Thảo và nhà thơ Khuất Bình Nguyên.

- Ai đã rắp tâm hãm hại nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khi trình ông ký vào bản thông báo đầy sai sót kinh hoàng này?
- Ban Thường vụ Hội Nhà văn không đọc tác phẩm của nhà thơ Thanh Thảo và nhà thơ Khuất Bình Nguyên?
- Báo cáo với Ban Tuyên giáo sai tên tác phẩm, mà không có đính chính,  Lễ trao giải thưởng có thể không được tổ chức?
Tên tác phẩm như thế nào là đúng:
1. Tập thơ của Thanh Thảo:
- Trong lời giới thiệu về tập thơ của Thanh Thảo trong tập thơ, nhà PBVH Chu Văn Sơn luôn viết là “Trường ca chân đất”. (chữ “chân” không viết hoa).
Không phải Trường ca Chân đất như Hội Nhà văn ra thông báo sai.
Tại trang 13 (tập thơ), Chu Văn Sơn viết:
“Đọc Trường ca chân đất, ít ai không thấy kì kì trước hiện tượng tiêu đề của 9 chương toàn “chân”: chân tre, chân ruộng, chân mưa, chân núi, chân cò, chân tháp, chân mây, chân sóng, chân lũy. Tuốt luốt thế dễ khiến người mới đọc ngờ là trò chơi thơ, thậm chí ngờ luôn cả tính nghiêm túc. Thanh Thảo có rỗi hơi mà bày trò chơi tào phào không nhỉ? Thực ra, cái nghĩ kì kì kia lại là một cấu trúc lạ. Tìm kiếm và chế tác những cấu trúc tân kỳ chẳng phải đã là nghiệp của ông vua trường ca này sao!”.
- Nếu xét trường ca là một thể loại, thì Hội Nhà văn ra thông báo cũng sai.
Và tên tập thơ đoạt giải thưởng phải là Chân đất (thể loại trường ca), chứ không có tác phẩm Trường ca Chân đất. Tương tự như vậy không thể viết tên cuốn sách đoạt giải thưởng là Thơ Giờ thứ 25 của Phạm Đương đoạt giải thưởng, mà đúng phải là tập Giờ thứ 25 thể loại thơ đoạt giải thưởng.
2. Tập thơ của Khuất Bình Nguyên
Thường vụ Hội Nhà văn ra Thông báo số 07, ngày 21/1/2013 ghi sai tên tác phẩm của nhà thơ Khuất Bình Nguyên là Hoa hoàng đàn nở muộn (chữ “hoàng” không viết hoa).
Tại trang 9, tập thơ đoạt giải này của Khuất Bình Nguyên ghi rõ lý lịch văn học và tên các tập thơ đã xuất bản, ghi rõ tên tập thơ là Hoa Hoàng đàn nở muộn – NXB Hội Nhà văn Quý 3/2012.
Tại trang bìa tập thơ thì tên tập thơ đều được viết hoa “HOA HOÀNG ĐÀN NỞ MUỘN”. Như vậy thì kiểu gì thì Hội Nhà văn cũng thông báo sai tên tác phẩm đoạt giải của Khuất Bình Nguyên trong mùa giải thưởng năm nay.
3. Thông báo của Ban Thường vụ Hội Nhà văn đã được gửi đến Ban Tuyên giáo Trung ương để báo cáo, và với việc báo cáo sai tên tác phẩm đoạt giải thưởng như vậy, không biết Ban Tuyên giáo sẽ trị Hội Nhà văn như thế nào?
Trước đó, hàng trăm cơ quan thông tấn báo chí căn cứ vào cơ quan ngôn luận của Hội Nhà văn (trang web) đã đưa tin sai tên tác phẩm nhận Bằng khen của nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam từ “Thế kỷ bị mất” trở thành “Một thế kỷ bị mất”. Khiến nhà văn này đã phải từ chối Bằng khen của Hội.
.
TRƯƠNG CHI
BẰNG CHỨNG SỐNG KHẲNG ĐỊNH THƯỜNG VỤ HỘI NHÀ VĂN BÁO CÁO LÁO VỚI BAN TUYÊN GIÁO TÊN TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI THƯỞNG VÀ BẰNG KHEN 2012

Tên của tập thơ là Trường ca chân đất hay trường ca chỉ là thể loại?
Thường vụ HNV báo cáo sai với Ban Tuyên giáo tên tập thơ là "Trường ca Chân đất"
Thường vụ HNV tiếp tục sai khi thông báo tên tập thơ là "Hoa hoàng đàn nở muộn"
Tên tập thơ là Hoa Hoàng đàn nở muộn, trang 9 tập thơ này
đã ghi rõ lý lịch văn học nhà thơ Khuất Bình Nguyên và tên các tập thơ


No comments:

Post a Comment