.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Thursday, August 1, 2013

NGUYỄN ĐỨC TÙNG VÀ TIN TỨC MỖI NGÀY VỀ VỤ NHÃ THUYÊNTIN TỨC MỖI NGÀY VỀ VỤ NHÃ THUYÊN
Mỗi ngày một bài kết án
Nếu bảy ngày như thế
Sẽ có người tự tử vì buồn chán
Rất may
Ngày thứ sáu
Chúng bỗng im bặt
Tôi đã gặp bên bờ Bắc Băng Dương
Bầy chuột bạch
Trên gềnh đá mùa đông
Nối đuôi nhau lao xuống biển
Con đầu đến con cuối
Chỉ một con trốn thoát
Vì rơi trúng cành đào
Và khi sống sót, lên bờ
Nó thề không bao giờ quay lại nữa
NGUYỄN ĐỨC TÙNG

No comments:

Post a Comment