.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Saturday, August 18, 2012

BÁO ĐIỆN TỬ TỔ QUỐC: THUẬN VÀ NGHỊCH

(Toquoc)- 1. Mấy hôm rày thời sự văn nghệ nổi… lênh phênh về công dân thơ Hoàng Quang Thuận mà thấy thất kinh! Gõ vào google đọc bài của ông thạc sỹ Lê Trọng Đại viết về Hoàng Quang Thuận thì còn thất kinh hơn nữa!

2. Những người nổi tiếng và kín tiếng cũng phải rùng mình nhắn tin cho nhau: ở xứ Việt mình sắp có Cao Hành Kiện. Nobel văn chương sắp được trao cho Hoàng Quang Thuận, một người mặt hoa da phấn, có chức danh và có cả… háo danh! 

3. Các nhà phê bình văn học có uy tín thì nói câu: Có gì mà ầm ĩ thế, đây là hiện tượng… phi văn học rất thuận trong thời buổi cái gì cũng khả biến này!
- Bởi vì "nhà thơ" Thuận này chỉ mất có 15 giờ đồng hồ trong 3 đêm nhàn rỗi mà sản xuất ra 63 bài thơ về Yên Tử thì là… NGHỊCH THI!
- Bởi vì, Hội Nhà văn Việt Nam, một hội nghề nghiệp có uy tín nhất về văn chương đã tổ chức một đại hội thảo kỳ công về "nhà thơ Thuận" thì chắc con đường đến giải Nobel của ông Viện trưởng này chắc… thuận lắm!

4. Chưa biết "nhà thơ Thuận" dịch thơ của mình ra tiếng Anh thế nào khi gửi Hội đồng giải thưởng Nobel nhưng một cụ thơ phường phán một câu ráo hoảnh: Thơ của ông Thuận này nghe NGHỊCH NHĨ lắm, trời đất ạ!
Hoàng Minh


No comments:

Post a Comment