.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Thursday, August 23, 2012

THƯ CỦA PGS TS HỒ SĨ HIỆP GỬI NHÀ THƠ ĐÀM CHU VĂN


Thân gửi anh Đàm Chu Văn
Tôi tên là Hồ Sĩ Hiệp, gần 70 tuổi đời, 45 tuổi nghề nghiên cứu và giảng dạy văn học ở đại học. Vừa đi nước ngoài về, đọc trên báo thấy sự kiện “đấu tố”, “phê bình” và “kiểm điểm” sáng tác thơ, (mặc dù gọi là “đối thoại”), tôi rất bất ngờ, sửng sốt và không tin ở nền văn hóa đã bước vào thế kỷ 21 hơn 10 năm - ở một đất nước gọi là “4 nghìn năm văn hiến”, tôi cứ tưởng rằng đó là thời kỳ “Nhân văn Giai Phẩm”, “qui kết’, “chụp mũ” ở những năm 50, 60,70, 80 của thế kỷ trước với “Màu tím hoa sim”, “Vòng trắng” và “Cây táo ông Lành”.
Tôi đọc kỹ bài thơ 5 lần, tìm xem chỗ nào sai, mất quan điểm lập trường về nội dung tư tưởng và “quan điểm chính trị” hay về câu chữ. Người viết rất có ý thức, trách nhiệm đối với đất nước, tổ quốc và nhân dân. Tôi đồng ý với ông Hữu Thỉnh (không đồng ý một số ý của ông Nguyễn Hồng Vinh). Tôi không bình luận về thư “tố cáo” hay “ nặc danh” vì không đáng nói ở đây.
Tôi thấy không nên “tọa đàm” và “đối thoại” gì cả, và nếu có làm thì tổ chức công khai, mời nhiều nhà thơ, nhà chuyên môn có tư cách đến dự và phát biểu nhân sáng tác thơ của tỉnh.
Tôi chúc anh mạnh khỏe, vui và sáng tác. Anh có thể “thông báo” thư của tôi cho cơ quan.
Kính thư
Hồ Sĩ Hiệp

No comments:

Post a Comment