.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Wednesday, February 29, 2012

"LỘ DIỆN" GIẢI THƯỞNG THƯỜNG NIÊN VÀ DANH SÁCH 29 TÂN HỘI VIÊN - HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI NĂM 2011


Sáng 28/2/2012, tại trụ sở 19 Hàng Buồm, Hội Nhà văn Hà Nội đã họp xét giải thưởng văn học của Hội năm 2011 và xét kết nạp hội viên mới. Hội đồng chung khảo giải thưởng gồm toàn thể Ban chấp hành Hội và chủ tịch các hội đồng chuyên môn văn, thơ, lý luận phê bình, dịch thuật, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hội Phạm Xuân Nguyên.

Các ủy viên hội đồng đã thảo luận và thông qua Quy chế xét giải thưởng HNVHN của Ban chấp hành đưa ra với các điểm chính là căn cứ vào chất lượng tác phẩm, mỗi chuyên ngành chỉ chọn một giải và nếu không chọn được thì bỏ trống, tác phẩm được giải phải đạt số phiếu quá bán. Căn cứ vào đề nghị của các hội đồng chuyên môn và của các ủy viên chấp hành, danh sách tác phẩm vào chung khảo giải thưởng HNVHN có:

Văn xuôi:
- Những ngã tư và những cột đèn, tiểu thuyết của Trần Dần, nxb Hội Nhà văn.
- Đội gạo lên chùa, tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh, nxb Phụ Nữ.
- Kín, tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú, nxb Văn Học.
Thơ:
- Những kỷ niệm tưởng tượng, tập thơ của Trương Đăng Dung, nxb Thế Giới.
- Phim đôi – Tình tự chậm, tập thơ của Vi Thùy Linh, nxb Thanh Niên.
- Lúc ấy& bằng ấy, tập thơ của Tấn Phong, nxb Văn Học.
Phê bình:
- Đánh đường tìm hoa, tập tiểu luận của Nguyễn Minh Thái, nxb Văn hóa – Văn nghệ TP HCM.
- Suy tưởng, giấc mơ, viết..., tập phê bình của Khánh Phương, nxb Hội Nhà văn.
Dịch thuật:
- Olga Berggolts của tôi, Thụy Anh biên khảo và dịch từ nguyên bản tiếng Nga, nxb Trẻ.
- Các người khắc biết tay tôi, tiểu thuyết của nhà văn Ba Lan Katrzyna Grochola, Lê Bá Thư dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan, nxb Hội Nhà văn.

Sau khi nghe các chủ tịch hội đồng chuyên môn phân tích, đánh giá từng tác phẩm được chọn, các ủy viên Hội đồng chung khảo đã trao đổi nhận xét về từng tác phẩm, sau đó tiến hành bỏ phiếu kín.

Kết quả giải thưởng HNVHN năm 2011 đã thuộc về các tác phẩm:

- Những ngã tư và những cột đèn, tiểu thuyết của Trần Dần (9/10 phiếu)
- Những kỷ niệm tưởng tượng, tập thơ của Trương Đăng Dung (7/10)
- Olga Berggolts của tôi, Thụy Anh dịch (10/10).

Tiếp đó, Hội đồng đã xét kết nạp hội viên mới. Căn cứ vào sự xét chọn của các hội đồng chuyên môn và sự giới thiệu của các ủy viên chấp hành, Hội đồng đã xem xét, cân nhắc và bỏ phiếu kín các đơn xin vào hội. Kết quả đã có 29 nhà văn nhà thơ được kết nạp làm hội viên mới của HNVHN.

Các kết quả bỏ phiếu giải thưởng và kết nạp hội viên của Hội đồng chung khảo đã được Ban chấp hành HNVHN xem xét và quyết định công nhận.

Lễ trao giải thưởng và kết nạp hội viên của HNVHN sẽ được tổ chức vào tuần đầu tháng 3/2012. (Thạch Linh)Kết quả Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2011

Văn xuôi:
Những ngã tư và những cột đèn, tiểu thuyết, Trần dần, nxb Hội Nhà văn (quý 1/2011).
Số phiếu: 9/10

Thơ:
Những kỷ niệm tưởng tượng, tập thơ, Trương Đăng Dung, nxb Thế Giới (6/2011).
Số phiếu: 7/10

Dịch thuật:
Olga Berggolts của tôi, thơ, Thuỵ Anh dịch từ nguyên bản tiếng Nga, nxb Trẻ (quý IV/2010).
Số phiếu: 10/10.

Kết quả kết nạp hội viên (29 hội viên)

Chuyên ngành Văn xuôi:


TT
Họ
Số phiếu
1.      
Nguyễn Thế Đức
8/10
2.      
Phùng  Văn Khai
10/10
3.      
Trần Thị Ngọc Lan
9/10
4.      
Diệu Linh (Dili)
10/10
5.      
Ngô Vĩnh Xuân Lôi
5/10
6.      
Lê Hoài Nam
10/10
7.      
Trần Đình Tám
5/10
8.      
Đặng Việt Thủy
5/10
9.      
Võ Xuân Tường
7/10

Chuyên ngành Thơ:

TT
Họ tên
Số phiếu
1.    
Nguyễn Thị Thu Hà
9/10
2.    
Chử Thu Hằng
8/10
3.    
Hà Hưng
7/10
4.    
Nguyễn Quang Hưng
7/10
5.    
Đặng Cương Lăng
8/10
6.    
Hà Linh
9/10
7.    
Trần Vũ Long
9/10
8.    
Vũ Bình Lục
6/10
9.    
Bùi Tuyết Mai
10/10
10.                         
Đàm Khánh Phương
8/10
11.                         
Nguyễn Đức Thịnh
9/10
12.                         
Lê Thanh Tùng
7/10
13.                         
Đoàn Kim Vân
6/10
14.                         
Trần Hải Yến
5/10

Dịch thuật:

TT
Họ tên
Số phiếu
1.    
Nguyễn Thụy Anh
10/10
2.    
Nguyễn Võ Lệ Hà
6/10
3.    
Nguyễn Xuân Hòa
9/10
4.    
Đỗ Thanh
7/10

Lý luận phê bình:

TT
Họ tên
Số phiếu
1.    
Lê Thị Bích Hồng
8/10
2.    
Trần Đăng Suyền
10/10


VĂN CHƯƠNG + HÂN HOAN CHÚC MỪNG CÁC TÁC GIẢ ĐOẠT GIẢI  THƯỞNG VÀ 29 TÂN HỘI VIÊN – HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI

No comments:

Post a Comment