.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Thursday, March 22, 2012

TẠP CHÍ CỬA VIỆT PHÁT ĐỘNG CUỘC THI THƠ VÀ BÚT KÝ NĂM 2012


Tạp chí Cửa Việt (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị) vừa phát động cuộc thi thơ và bút ký năm 2012 với đề tài viết về quê hương, đất nước trong chiến tranh vệ quốc và thời kỳ đổi mới, ưu tiên những tác phẩm viết về Quảng Trị, hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Tạp chí Cửa Việt (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị) vừa phát động cuộc thi thơ và bút ký năm 2012 với đề tài viết về quê hương, đất nước trong chiến tranh vệ quốc và thời kỳ đổi mới, ưu tiên những tác phẩm viết về Quảng Trị, hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, bút ký văn học không quá 4000 từ, không nhận tác phẩm là trường ca; hạn cuối nhận bài ngày 30-9-2012, lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11-2012. Mỗi thể loại có 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích.
Tác phẩm dự thi gửi về:
số 128 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;
TẠP CHÍ CỬA VIỆT

No comments:

Post a Comment