.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Sunday, March 4, 2012

QUỸ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG VÀ CUỘC SỐNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC XUẤT BẢN TUYỂN TẬP “XỨ ĐOÀI - THƠ” (DÀY 1000 TRANG, BÌA CỨNG)


Tuyển tập do Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống tài trợ.
- Chủ biên: Nhà thơ Bằng Việt
- Ban biên soạn gồm nhiều Nhà thơ, Nhà văn.
- Sách sẽ xuất bản Quý II- 2012.
- Tuyển tập bao gồm những tác phẩm tiêu biểu của khoảng 200 tác giả.
- Độ dày cuốn sách dự kiến 1000 trang, bìa cứng.
Sách chia làm hai phần:
a- Phần một:
Từ Nhà thơ Đàm Khí (Tức Ngộ Ấn,1022-1088) đến Nhà thơ Tản Đà (1899-1939)
b- Phần Hai:
Các Nhà thơ đương đại.

A- Tiêu chí
1- Tác phẩm của các tác giả là người Xứ Đoài .
2- Tác phẩm hay của các tác giả trong và ngoài nước viết về Xứ Đoài.
3- Tác phẩm của những người đã cộng tác trong quá trình cho ra đời cuốn sách trên.

B - Quy định
1- Các tác giả thuộc tiêu chí trên, gửi từ 1- đến 5 tác phẩm về Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống
2- Ban biên soạn sẽ lựa chọn tác phẩm đạt chất lượng để đưa vào tuyển tập.
3- Mỗi tác giả có tác phẩm in trong tuyển tập sẽ được Quỹ tặng một cuốn sách thay tiền nhuận bút.
4- Quỹ sẽ dành một số sách tặng thư viện các Hội Nhà văn, Hội Liên hiệp VHNT các tỉnh và thư viện các quận, huyện của Xứ Đoài
5- Thời gian nhận tác phẩm sau khi thông báo được công bố đến hết tháng 4/2012.

C - Địa chỉ nhận bản thảo
Ngày 1 tháng 3 năm 2012

Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống
_______________________


_______________________

No comments:

Post a Comment