.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Tuesday, April 24, 2012

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN KHÓA VI - 2012


Nhằm Bồi dưỡng kiến thức văn học và kỹ năng sáng tác những tác phẩm văn học cho các đối tượng là những cây bút chủ lực của các Hội văn học nghệ thuật địa phương.

Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam giao cho Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du - Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái, Chi hội Nhà văn Sông Chảy tổ chức lớp Bồi dưỡng viết văn khoá VI - 2012 tại Yên Bái
Đối tượng và phạm vi chiêu sinh: Gồm các cây bút chủ lực của các Hội văn học nghệ thuật địa phương từ Ninh Bình trở ra phía Bắc
Địa điểm mở lớp: Tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Thời gian: Tháng 7 năm 2012
Người đăng ký học liên hệ với Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du - Hội Nhà văn Việt Nam qua số điện thoại: (04)39447743, 01248225976 hoặc liên hệ trực tiếp với các Hội Văn học nghệ thuật địa phương nơi cư trú (hoặc làm việc) để biết thêm chi tiết.
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU

No comments:

Post a Comment