.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Monday, April 9, 2012

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LẦN THỨ 3.

Ngày 3.4.2012,  HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC 2011 đã trình danh sách Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình Văn học được Hội đồng cấp Nhà nước xét đủ điều kiện, đạt tiêu chuẩn lên Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LẦN THỨ 3.
Lĩnh vực Văn học: 38 tác phẩm, cụm tác phẩm: 

 STT
Tên tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình
Tên tác giả, đồng tác giả
Số phiếuĐồng ý
Không đồng ý
1
* Cụm tác phẩm:
Ngô Ngọc Bội
31/31

1. Ao làng (tiểu thuyết);
(Ngô Ngọc,
-100%
2. Chị Cả Phây (tập truyện ngắn);
Kim Môn)

3. Đường trường  (tiểu thuyết);


4. Đường trường khuất khúc (tiểu thuyết).


2
1. Những ngôi sao xa xôi (tập truyện dành cho thiếu nhi);
Lê Thị Minh Khuê
31/31

2. Cao điểm mùa hạ (tập truyện;
(Lê Minh Khuê)
-100%
3. Một chiều xa thành phố (tập truyện).


3
1. Sáng mai nào xế chiều nào (tập truyện ngắn);
Nguyễn Thành Long
31/31

2. Lặng lẽ Sa Pa (bút ký);
(Đã mất)
-100%
3. Những tiếng vỗ cánh.


4
1. Họ cùng thời với những ai (tiểu thuyết);
Thái Bá Lợi
31/31

2. Trùng tu (tiểu thuyết).
-100%
5
*Cụm tác phẩm:

31/31

1. Phá vây (tiểu thuyết);
Nguyễn Trọng Phu
-100%
2. Con nuôi trung đoàn (truyện vừa).
(Phù Thăng)


( Đã mất)

6
1. Phương gió nổi (tập thơ);
Ngô Văn Phú
31/31

2. Vầng trăng dấu hỏi (tập thơ);
(Ngô Bằng Vũ,
-100%
3. Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ (tiểu thuyết lịch sử).
Đào Bích Nguyên)

7
1. Cuối rễ đầu cành (tập thơ);
Bế Kiến Quốc
31/31

2. Mãi mãi ngày đầu tiên (tập thơ);
(Đặng Thái Minh,
-100%
3. Đất hứa (tập thơ).
Ngọc Chung Tử, Trường Đặng)


(Đã mất)

8
1. Mầm sống (truyện ngắn);
Lê Văn Sửu
31/31

2. Cơn co giật của đất (tiểu thuyết).
(Triệu Bôn)
-100%

(Đã mất)

9
1. Bức thư làng Mực (ký và truyện ngắn);
Thái Nguyên Chung
31/31

2. Tiếng khóc của nàng Út (tiểu thuyết).
(Nguyễn Chí Trung)
-100%
10
1. Xúc xắc mùa thu (tập thơ);
Hoàng Nhuận Cầm
30/31
  1
2. Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến (tập thơ).
(96,7%)
11
1. Hạt giống (tập thơ);
Trương Đình
30/31
  1
2. Giao mùa (tập thơ).
(Trinh Đường)
(96,7%)

(Đã mất)

12
1. Tuổi thơ im lặng  (truyện ký);
Nguyễn Duy Khán
30/31
  1
2. Trận mới (tập thơ);
(Duy Khán)
(96,7%)
3. Tâm sự người đi (tập thơ).
(Đã mất)

13
1. Màu tím hoa sim (thơ);
Nguyễn Hữu Loan
30/31
  1
2. Thơ với tuổi thơ (tập thơ).
(Hữu Loan)
(96,7%)

(Đã mất)

14
1. Ngàn dặm và một bước (tập thơ);
Nguyễn Đức Ngọc
30/31
  1
2. Sông Mê Kông bốn mặt (trường ca).
(Anh Ngọc)
(96,7%)
15
1. Dòng sông phẳng lặng (tiểu thuyết);
Tô Thế Quảng
30/31
  1
2. Ngoại ô (tiểu thuyết).
(Tô Nhuận Vỹ)
(96,7%)
16
1. Tuyển tập thơ Lưu Trùng Dương (thơ-trường ca-truyện thơ-kịch thơ);
Lưu Quang Lũy
29/31
  2
2. Sống vì lý tưởng (Ký sự).
(Lưu Trùng Dương
(93,5%)

Trần Hướng Dương,


Trần Thế Sự)

17
1. Những kiếp phù du (Tiểu thuyết);
Nguyễn Sĩ Hộ
29/31
2
2. Những khoảng khắc rủi may (Tập truyện);
(Lý Biên Cương)
93,5%)
3. Nẻo trời Vô Tích tôi qua (Tập truyện).
(Đã mất)

18
1. Đường về với mẹ chữ (Truyện dài cho thiếu nhi);
Vi Văn Hồng
29/31
  2
2. Đất Bằng (Tập truyện).
(Vi Hồng)
(93,5%)

(Đã mất)

19
1. Tuyển tập truyện ngắn
Lê Tri Kỷ.
Nguyễn Duy Hinh
29/31
  2
(Lê Tri Kỷ)
(93,5%)
(Đã mất)

20
1. Ở trần (tập truyện ngắn);
Cao Tiến Lê
29/31
  2
2. Cây sau sau lá đỏ (tập truyện ngắn);
(Tế Liên,
(93,5%)
3. Trung tướng giữa đời thường (tiểu thuyết).
Mai Tiến Cương,


Lê Nam Lương)

21
1. Cát cháy (tiểu thuyết dành cho thiếu nhi);
Phan Thanh Quế
29/31
  2
2. Một gạch và chuyển động (tập thơ).
(Thanh Quế)
(93,5%)
22
1. Nhân có chim sẻ về (tập thơ);
Hồ Văn Ba
28/31
  3
2. Những ngả đường (tập thơ).
(Chim Trắng)
(90,3%)

(Đã mất)

23
1. Sao Mai (tiểu thuyết)
Phạm Điệng
28/31
  3
2. Quãng đời xưa in bóng (tiểu thuyết)
(Dũng Hà)
(90,3%)

(Đã mất)

24
1. Vịt trời lông tía bay về (tuyển tập truyện ngắn);
Trần Hồng Nhu
28/31
  3
2. Trà thiếu phụ (tập truyện ngắn).
(Hồng Nhu)
(90,3%)
25
1. Đồng dao cho người lớn (tập thơ);
Nguyễn Trọng Tạo
28/31
  3
2. Con đường của những vì sao (trường ca Đồng Lộc).
(90,3%)
26
1. Màu tím hoa mua (tập truyện và ký);
Nguyễn Thị Như Trang
28/31
  3
2. Khoảng sáng trong rừng (tiểu thuyết).
(90,3%)
27
1. Những vẻ đẹp khác nhau (tập truyện ngắn);
Nguyễn Xuân Cang (Xuân Cang)
27/31
  4
2. Những ngày thường đã cháy lên (tiểu thuyết).
-87%
28
1. Văn học về người lính (nghiên cứu, phê bình);
Ngô Thảo
27/31
  4
2. Đời người-đời văn (phê bình và tiểu luận).
-87%
29
1. Thấp thoáng trăm năm (tập thơ);
Trần Hữu Hỷ
26/31
  5
2. Trăng hai mùa (tập thơ).
(Trần Ninh Hồ)
(83,8%)
30
* Biên kịch phim:
Nguyễn Thị Hồng Ngát
26/31
  5
1. Canh bạc;
(83,3%)
2. Cha tôi và hai người đàn bà;

3. Trăng trên đất khách.

31
1. Mùa không gió (tập thơ);
Lê Thành Nghị
26/31
  5
2. Mưa trong thành phố (tập thơ).
(83,8%)
32
1. Đường giáp mặt trận (tiểu thuyết);
Nguyễn Khắc Phê
26/31
  5
2. Những cánh cửa đã mở  (tiểu thuyết).
(Trung Sơn,
(83,8%)

Nguyễn Hoàng)

33
1. Con đường đã qua ( thơ);
Nguyễn Ngọc Bái
25/31
  6
2. Đồng vọng ngõ xưa ( thơ);
(Ngọc Bái)
(80,6%)
3. Khoảng lặng ( thơ);


4. Lời cất lên từ đất (trường ca).


34
1. Ghi chép về tác giả và tác phẩm (phê bình, tiểu luận);
Nguyễn Đức Hân
25/31
  6
2. Chung quanh một số vấn đề văn hóa nghệ thuật (phê bình, tiểu luận).
(Phan Hồng Giang)
(80,6%)
35
1. Dòng sông phía trước (tiểu thuyết);
Mai Trung Rạng
25/31
  6
2. Truyện ngắn Mai Ngữ (tập truyện ngắn).
(Mai Ngữ)
(80,6%)

(Đã mất)

36
1. Phê bình và tranh luận văn học;
Mai Quốc Liên
24/31
  7
2. Tạp luận.
(77,4%)
37
1. Lò lửa mùa xuân (tập truyện);
Tân Khải Minh


2. Nhìn xuống (truyện dài);
(Sao Mai)
24/31
  7
3. Tiếng gọi rừng xa (tiểu thuyết);
(Đã mất)
(77,4%)

4. Lá về mây (tiểu thuyết);5. Mắt chim le (tiểu thuyết);6. Sáng tối mặt người  (tiểu thuyết).38
1. Rừng thiêng nước trong (tiểu thuyết).
Trần Văn Tuấn
24/31
  7

No comments:

Post a Comment