.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Saturday, April 7, 2012

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XI(Ban hành kèm theo Quyết định số 407-QĐ/BTGTW, ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương)

I. Thường trực Hội đồng (6 đồng chí)
1. PGS TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch.
2. PGS TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch thường trực.
3. TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.
4. GS TS Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch chuyên trách.
5. Nhà Văn Hữu Thỉnh, Chủ tịch ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam,
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.
6. PGS TS Phan Trọng Thưởng, Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.
II. ủy viên Hội đồng (30 đồng chí)
Danh sách xếp theo thứ tự A, B, C…
1. Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
2. Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.
3. Nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch thường trực ủy ban toàn quốc
Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
4. Đại tá Nguyễn Phương Diện, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn,
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
5. Đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
6. GS Trần Thanh Đạm, ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP Hồ Chí Minh.
7. GS TS Hà Minh Đức, Nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.
8. Nhà văn Vũ Hạnh, ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP Hồ Chí Minh.
9. Nhà thơ Nguyễn Chí Hiếu, Tổng Biên tập Báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh.
10. Đồng chí Nguyễn Hòa, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Báo Nhân dân.
11. Nhà văn Nguyễn Trí Huân, Tổng Biên tập Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam.
12. Đồng chí Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam.
13. GS TS Mai Quốc Liên, ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP Hồ Chí Minh.
14. Nhà Biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam.
15. Nhà thơ Lê Thành Nghị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học Hội Nhà văn.
16. Đồng chí Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
17. PGS TS Đoàn Đức Phương, Chủ nhiệm khoa Văn,
Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia, Hà Nội.
18. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
19. NSND Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam.
20. GS TS Trần Đình Sử, Nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học, nghệ thuật.
21. GS TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
22. PGS TS Nguyễn Ngọc Thiện, Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam.
23. NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
24. PGS TS Nguyễn Quốc Thông, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
25. PGS, Nhạc sỹ Ca Lê Thuần, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật TP Hồ Chí Minh.
26. TS Nguyễn Hữu Thức, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương.
27. Đồng chí Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
28. Nhà thơ Lê Quang Trang, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
29. Trung tướng Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an,
Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân.
30. GS TS Trần Đăng Xuyền, Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

No comments:

Post a Comment