.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Sunday, April 8, 2012

THÔNG BÁO TỌA ĐÀM KHOA HỌC 80 NĂM THƠ MỚI (1932-2012)


Nhân kỷ niệm 80 năm phong trào Thơ mới (1932-2012), để đánh giá và ghi nhận những thành tựu của các nhà Thơ mới sau ngót một thế kỷ cũng như ý nghĩa của Thơ mới đối với quá trình phát triển thơ ca Việt Nam đương đại, Viện Văn học tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề 80 năm Thơ mới.
1. Thời gian tổ chức Tọa đàm: 8g30 ngày 9 tháng 4 năm 2012
2. Địa điểm tổ chức Tọa đàm: Hội trường Tầng 2, Viện Văn học, 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, nhà thơ, nhà văn và độc giả yêu mến Thơ mới đến dự.
Xin trân trọng cảm ơn!
 
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

No comments:

Post a Comment