.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Monday, April 16, 2012

THƯ CỦA NHÀ THƠ HIỀN PHƯƠNG, CON GÁI NHÀ THƠ HOÀNG YẾN


Thư của nhà thơ Hiền Phương, con gái nhà thơ Hoàng Yến gửi Trannhuong.com và chị Bùi Phương Thảo


TP Hồ Chí Minh, ngày 14/4/2012
         
Kính gửi Ban biên tập Trannhuong.com
Gia đình nhà thơ Hoàng Yến vô cùng cảm tạ trang mạng Trannhuong.com  đã đăng bài của nhà văn Hoàng Minh Tường về bài thơ Mưa rừng của nhà thơ Hoàng Yến. Tiếp đó lại cho đăng công văn của Công ty Nhã Nam và con gái nhà thơ Quang Dũng về bài đăng này.
Nhân đay, nhờ trang Trannhuong.com, xin được chuyển thư phúc đáp của gia đình chúng tôi đến gia đình nhà thơ Quang Dũng và Công ty Nhã Nam. Xin gửi lời cảm tạ đến đông đảo bạn đọc.
Gia đình nhà thơ Hoàng Yến
____________________________
TP Hồ Chí Minh ngày 14/4/2012
Kính gửi chị Bùi Phương Thảo.
Tôi là Hiền Phương, con gái nhà thơ Hoàng Yến.
Cám ơn chị và gia đình  đã có thư xin lỗi về bài thơ “ Mưa rừng” của nhà thơ Hoàng Yến , ba tôi, đã in  trong tập tinh tuyển “Mắt người Sơn Tây” của nhà thơ Quang Dũng.
Qua trang web Trannhuong, chúng tôi cũng đã được biết Công ty truyền thông Nhã Nam và NXB Hội nhà văn đã thông báo với bạn đọc về sự nhầm lẫn này.
Hy vọng gia đình và quí cơ quan sẽ sửa lỗi trong lần tái bản tiếp theo và thông báo rộng rãi để bạn đọc yêu mến nhà thơ Quang Dũng và nhà thơ Hoàng Yễn cùng biết.
Trân trọng.
Hiền Phương

No comments:

Post a Comment