.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Saturday, April 14, 2012

CÔNG VĂN CỦA CÔNG TY VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG NHÃ NAM VÀ THƯ CỦA BÙI PHƯƠNG THẢO - CON GÁI ÚT NHÀ THƠ QUANG DŨNG


TNc: Chúng tôi hoan nghênh CT Nhã Nam và chị Bùi Phương Thảo đã kịp thời nhận thiếu sót vì sự nhầm lẫn. Đó là một việc làm tử tế của những người tử tế.

Công ty CP Văn háo và truyền thông Nhã Nam
Số: NhaNam 2012/016-CV
V/v: Bài thơ “Mưa rừng” của Hoàng Yến trong tuyển thơ “Mắt người Sơn Tây”

Hà Nội, ngày 12/4/2012

              
Kính gửi:  website tranhnhuong.com

Trên website trannhuong.com, ngày 21.3.2012 có đăng bài “Mưa rừng, bài thơ ấn tượng của nhà thơ Hoàng Yến” của tác giả Hoàng Minh Tường. Trong bài viết này tác giả có nói về việc bài thơ “Mưa rừng” của nhà thơ Hoàng Yến chứ không phải của nhà thơ Quang Dũng như đã in trong tuyển thơ Mắt người Sơn Tây do Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn xuất bản đầu năm 2012.
Sau khi kiểm tra lại với phía gia đình nhà thơ, chúng tôi xác nhận thông tin trong bài viết của tác giả Hoàng Minh Tường là đúng.
Thay mặt Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Hoàng Minh Tường và Ban Quản trị website trannhuong.com đã có thông tin kịp thời. Chúng tôi cũng gửi lời xin lỗi đến bạn đọc và sẽ sửa chữa cho những lần tái bản tiếp theo.
Kèm theo công văn này, chúng tôi cũng xin gửi qua website trannhuong.com thư xin lỗi của bà Bùi Phương Thảo - con gái nhà thơ Quang Dũng, người biên soạn chính cho tuyển thơ Mắt người Sơn Tây đến gia đình nhà thơ Hoàng Yến.
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- như trên
- NXB Hội Nhà văn (để biết)
- lưu Thay mặt Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam
                              Phó Giám đốc

                              Vũ Hoàng Giang

THƯ XIN LỖI CỦA GIA ĐÌNH NHÀ THƠ QUANG DŨNG

Thưa gia đình nhà thơ Hoàng Yến, tôi là Bùi Phương Thảo (con gái út nhà thơ Quang Dũng), xin thay mặt gia đình nhà thơ Quang Dũng có đôi lời chia sẻ về sự nhầm lẫn khi sưu tầm tư liệu từ di cảo để làm tuyển thơ văn Quang Dũng (trường hợp bài thơ Mưa rừng của nhà thơ Hoàng Yến in trong cuốn: Mắt người sơn Tây - thơ văn tinh tuyển của Quang Dũng, do Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam và Nhà Xuất bản Hội Nhà văn xuất bản, tháng 1 năm 2012).
Bài Mưa rừng được chép bằng chữ của nhà thơ Quang Dũng trong một quyển sổ tay. Khi tìm được bài thơ, thấy giọng thơ hơi khác,  tôi cũng đã có nghi vấn và ghi dòng chữ kẹp ở sổ tay của cha tôi: kiểm tra lại của QD hay Hữu Loan. Nguyên nhân gây nhầm lẫn có thể do chữ “Hoàng Yến” ở góc phía trên bài thơ được vẽ trùm ra ngoài bằng hình một cái lồng chim (nét vẽ bằng bút máy, và toàn bài còn được minh họa bằng những hạt mưa…).
Với mong muốn xuất bản một tuyển thơ cho cha tôi nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh, trong một thời gian không được rộng rãi, hạn chế về sức đọc nên tôi đã để sai sót không đáng có. Thay mặt cho gia đình, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình nhà thơ Hoàng Yến. Rất mong nhận được sự thông cảm.
 
Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

TM gia đình nhà thơ Quang Dũng

Con gái: Bùi Phương Thảo

Nguồn: Trannhuong

No comments:

Post a Comment