.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Thursday, July 4, 2013

PHÁT HIỆN BÀI THƠ VIẾT TAY CÁCH ĐÂY 30 NĂM CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠOBài thơ viết tay của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo năm 1983

No comments:

Post a Comment