.thongtin img{width:24px;height:18px;margin:5px 5px -5px 0} .thongtin li{margin:10px 0 20px}

Wednesday, December 12, 2012

“DANH SÁCH CHÍNH CHỦ”: 40 NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, 570 NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2012 (B)Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1848/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Quyết định số 1849/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Theo đó, trong tổng số 610 nhà giáo được phong tặng đợt này có 40 Nhà giáo nhân dân và 570 Nhà giáo ưu tú.
Văn chương +, mời quý vị cập nhật danh sách và danh hiệu “chính chủ” các nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú năm 2012.

II. DANH SÁCH 570 NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2012

A. Khối các Bộ, ngànhBộ Giáo dục và Đào tạo

1.       
Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Thiện Nhân
Phó Thủ tướng Chính phủ
2.       
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Vũ Đức Minh
Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ
3.       
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Quang Trung
Hàm Vụ trưởng, Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ
4.       
Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Ngọc Đường
Chuyên viên cao cấp Viện Nghiên cứu Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
5.       
Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Bùi Mạnh Nhị
Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
6.       
Ông
Lê Tiến Thành
Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
7.       
Tiến sĩ
Vũ Đình Chuẩn
Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo
8.       
Tiến sĩ
Nguyễn Vinh Hiển
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
9.       
Ông
Trần Bá Việt Dũng
Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
10.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Ngô Sỹ Lương
Giảng viên khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
11.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lâm Bá Nam
Chủ nhiệm bộ môn Nhân học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
12.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Nội
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
13.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Thị Quỳ
Nguyên Giảng viên khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
14.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Thị Quý
Chủ nhiệm khoa, khoa Thông tin - Thư viện, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
15.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Ri
Chủ nhiệm bộ môn Hóa Phân tích, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
16.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phan Tuấn Nghĩa
Phó Chủ nhiệm khoa, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
17.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Quảng
Phó Chủ nhiệm khoa, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
18.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Bạch Gia Dương
Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Điện tử-Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
19.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Sỹ Giáo
Giảng viên bộ môn Nhân học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
20.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Hoàng Chí Thành
Giảng viên chính khoa Toán-Cơ-Tin học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
21.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Quang Vinh
Chủ nhiệm bộ môn Điện tử và Kỹ thuật Máy tính, khoa Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội
22.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nhữ Thị Xuân
Giảng viên khoa Địa lý, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
23.   
Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Năng Định
Chủ nhiệm bộ môn Vật lý liên kết, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
24.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đặng Mậu Chiến
Giám đốc, phòng Thí nghiệp Công nghệ Nano, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
25.   
Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Thị Cành
Chủ nhiệm bộ môn Tài chính, khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
26.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Dương Tuấn Anh
Giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
27.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Hoài Bắc
Phó Trưởng khoa, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
28.   
Tiến sĩ
Dương Tôn Đảm
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
29.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Dương Anh Đức
Hiệu trưởng, trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
30.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Thanh Nam
Phó Trưởng ban, Ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
31.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Hội Nghĩa
Trưởng ban, Ban Đại học và Sau Đại học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
32.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đỗ Văn Nhơn
Trưởng khoa, khoa Khoa học Máy tính, trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
33.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Võ Phán
Chủ nhiệm bộ môn Địa cơ nền móng, khoa Kỹ thuật Xây dựng, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
34.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Phước
Viện trưởng, Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
35.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đinh Xuân Thắng
Phó Viện trưởng, Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
36.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đoàn Thị Minh Trinh
Phó Trưởng ban, Ban Đại học và Sau Đại học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
37.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Tô Anh Dũng
Trưởng bộ môn Xác suất Thống kê, khoa Toán - Tin học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
38.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Bùi Loan Thùy
Trưởng bộ môn Thư viện học, khoa Thư viện - Thông tin học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
39.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Hoàng Dũng
Trưởng ban, Ban khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
40.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phạm Việt Đức
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
41.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đặng Văn Minh
Trưởng ban, Ban Hợp tác Quốc tế, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
42.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Ngọc Nông
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
43.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Hằng Phương
Trưởng bộ môn Văn học Dân gian - Trung đại - Hán Nôm, Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
44.   
Tiến sĩ
Vũ Vinh Quang
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
45.   
Ông
Bùi Huy Quảng
Hiệu trưởng, trường Trung học phổ thông Thái Nguyên, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
46.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Sơn
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
47.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Hữu Thiềng
Trưởng khoa, khoa Hóa học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
48.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Văn Tường
Phó Trưởng ban, Ban Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
49.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lương Thị Hồng Vân
Phó Viện trưởng, Viện Khoa học sự sống, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
50.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Hữu Công
Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
51.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Tố
Giảng viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
52.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Đạo Dõng
Trưởng ban, Ban Khoa học - Công nghệ, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
53.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đinh Thanh Huề
Giảng viên Khoa Y tế Công cộng, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
54.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Hoàng Minh Lợi
Phó Giám đốc Bệnh viện, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
55.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Hoàng Văn Ngoạn
Trưởng phòng, phòng Đào tạo Đại học, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
56.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Văn Thăng
Viện trưởng, Viện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ Sinh học, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
57.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Vĩnh Tường
Trưởng phòng, phòng Đào tạo sau đại học trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
58.   
Tiến sĩ
Hà Xuân Vấn
Trưởng khoa, khoa Kinh tế Chính trị, trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
59.   
Tiến sĩ
Lê Đình
Giảng viên chính Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
60.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Hòa
Giám đốc, Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
61.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Hợp
Trưởng phòng, phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
62.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Liễu
Phó Chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
63.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Tài Phúc
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
64.   
Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Hải Thủy
Phó Trưởng Bộ môn Nội, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
65.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Trọng Khoan
Trưởng Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh, trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
66.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Thị Bích Thuận
Trưởng khoa, khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
67.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Vui
Trưởng phòng, phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
68.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Hữu Ái
Trưởng khoa, khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
69.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Võ Xuân Tiến
Trưởng ban, Ban Đào tạo sau đại học, Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
70.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Tăng Tấn Chiến
Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
71.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Văn Tớp
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
72.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Thanh Hằng
Phó Trưởng phòng, phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
73.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Tống Đình Quỳ
Viện trưởng, Viện Toán ứng dụng và Tin học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
74.   
Giáo sư, Tiến sĩ
Võ Thạch Sơn
Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Vật lý Kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
75.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Khuất Hữu Thanh
Phó Giám đốc, Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
76.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phạm Hữu Nam
Giảng viên chính Viện Cơ khí động lực, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
77.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Ngô Sỹ Lộc
Giảng viên chính bộ môn Máy và Tự động thủy khí, Viện Cơ khí động lực, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
78.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Cách
Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
79.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Tô Kim Anh
Viện trưởng, Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
80.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Huyền Tụng
Giảng viên chính Bộ môn Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý Kỹ thuật, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
81.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Bùi Quốc Thái
Giảng viên chính bộ môn Máy và Tự động thủy khí, Viện Cơ khí Động lực trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
82.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Trọng Hoan
Trưởng phòng, phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
83.   
Tiến sĩ
Trần Xuân Tiếp
Phó Viện trưởng, Viện Toán ứng dụng và Tin học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
84.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Quản Lê Hà
Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
85.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Tôn Thất Minh
Nguyên Phó Trưởng bộ môn Quá trình và Thiết bị công nghệ sinh học và Thực phẩm, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
86.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Thanh Mai
Giảng viên chính, Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
87.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đào Minh Ngừng
Trưởng bộ môn Cơ học vật liệu và Cán kim loại, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
88.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Văn Dũng
Giảng viên chính bộ môn Cơ học vật liệu và Cán Kim loại, Viện khoa học Kỹ thuật Vật liệu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
89.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phạm Văn Nghệ
Giảng viên chính bộ môn Gia công áp lực, Viện Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
90.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Thúc Hà
Trưởng bộ môn Hàn và Công nghệ Kim loại, Viện cơ khí, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
91.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phan Xuân Minh
Giảng viên chính bộ môn Điều khiển tự động, Viện Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
92.   
Tiến sĩ
Nguyễn Đình Bình
Giảng viên chính bộ môn Toán cơ bản, Viện Toán ứng dụng và Tin học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
93.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Sơn Lâm
Giảng viên chính, Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
94.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phan Trung Huy
Trưởng Bộ môn Toán tin, Viện Toán ứng dụng và Tin học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
95.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Huy Đức
Trưởng khoa, khoa Kế hoạch và Phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo
96.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Thị Bất
Giảng viên bộ môn Tài chính Công, Viện Ngân hàng- Tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo
97.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Ngô Kim Thanh
Trưởng bộ môn Quản trị doanh nghiệp, khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo
98.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Hoàng Văn Hoa
Viện trưởng, Viện Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo
99.   
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Ngô Thắng Lợi
Trưởng bộ môn Kinh tế và phát triển, khoa Kế hoạch và Phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo
100.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Hoàng Văn Cường
Viện trưởng, Viện Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo
101.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Vũ Đình Thắng
Trưởng khoa, khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo
102.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phạm Văn Khôi
Giảng viên chính khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo
103.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Ngô Văn Thứ
Trưởng khoa, khoa Toán kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo
104.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Tiến Dũng
Phó Giám đốc, Trung tâm Triển khai công nghệ khoáng chất, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo
105.           
Tiến sĩ
Phạm Hữu Giang
Trưởng bộ môn Tuyển khoáng, khoa Mỏ, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo
106.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trương Xuân Luận
Trưởng bộ môn Tin học Địa chất, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo
107.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Khánh
Trưởng bộ môn Trắc địa Công trình, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo
108.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Xuân Lân
Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo
109.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Quang Luật
Trưởng phòng, phòng Khoa học Công nghệ, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo
110.           
Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Quang Phích
Giảng viên cao cấp bộ môn Kỹ thuật xây dựng, khoa Xây dựng, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo
111.           
Tiến sĩ
Đặng Huy Thái
Phó trưởng khoa, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo
112.           
Giáo sư, Tiến sĩ
Phan Quang Minh
Trưởng khoa, khoa Xây dựng dân dụng và Công nghệ, trường Đại học Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
113.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Ngọc Thạch
Trưởng Bộ môn Sức bền Vật liệu, trường Đại học Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
114.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phạm Quang Dũng
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
115.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Doãn Kế Bôn
Trưởng khoa, khoa Thương mại quốc tế, trường Đại học Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo
116.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phạm Công Đoàn
Trưởng khoa, khoa Quản trị nhân lực, trường Đại học Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo
117.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Thị Bích Loan
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo
118.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đàm Gia Mạnh
Trưởng khoa, khoa Hệ thống thông tin kinh tế, trường Đại học Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo
119.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Bùi Ngọc Sơn
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Ngoại thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo
120.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đoàn Văn Khái
Trưởng khoa, khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Ngoại thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo
121.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Hùng Lân
Trưởng khoa, khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo
122.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Thị Kim Đăng
Giảng viên chính, bộ môn Đường bộ, khoa Công trình, trường Đại học Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo
123.           
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Nguyễn Hữu Hà
Trưởng khoa, khoa Vận tải Kinh tế, trường Đại học Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo
124.           
Giáo sư, Tiến sĩ
Phạm Huy Khang
Trưởng bộ môn Đường ôtô và Sân bay, khoa Công trình, trường Đại học Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo
125.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Tiến Dũng
Giảng viên chính, khoa Thú y, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
126.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Hữu Ảnh
Trưởng khoa, khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
127.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đoàn Văn Điếm
Giảng viên bộ môn Sinh thái nông nghiệp, khoa Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
128.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Như Khuyên
Trưởng Bộ môn Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản, khoa Cơ Điện, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
129.           
Tiến sĩ
Nguyễn Ích Tân
Giảng viên bộ môn Canh tác học, khoa Nông học, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
130.           
Tiến sĩ
Chu Đức Thắng
Phó Trưởng bộ môn Nội chẩn - Dược, khoa Thú y, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
131.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Bùi Thị Tho
Giảng viên chính khoa Thú y, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
132.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Thanh
Trưởng Bộ môn Ngoại sản, khoa Thú y, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
133.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Hữu Thành
Trưởng Bộ môn Khoa học Đất, khoa Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
134.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Thị Bình
Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
135.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đào Thị Phương Diệp
Phó Trưởng khoa, khoa Hóa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
136.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Ngọc Hưng
Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy Vật lí, khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
137.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phan Trọng Ngọ
Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Sư phạm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
138.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Thị Lưu Oanh
Trưởng bộ môn Lý luận Văn học, khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
139.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đỗ Hương Trà
Giảng viên chính khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
140.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Mai  Sỹ Tuấn
Trưởng khoa, khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
141.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nghiêm Đình Vỳ
Viện trưởng, Viện Khoa học Xã hội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
142.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Võ Thị Minh Chí
Giảng viên khoa Tâm lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
143.           
Tiến sĩ
Hồ Cẩm Hà
Trưởng khoa, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
144.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Khôi
Trưởng phòng, phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
145.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Đức Thành
Nguyên Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn Phương pháp, khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
146.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phạm Thị Thu Yến
Giảng viên chính khoa ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
147.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lã Nhâm Thìn
Nguyên Trưởng khoa, khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
148.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đặng Duy Lợi
Nguyên Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
149.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Thị Minh Tuệ
Nguyên Giảng viên chính khoa Địa lý, trường Đại học sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
150.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Như Hải
Nguyên Phó trưởng khoa, khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
151.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Khuất Văn Ninh
Giảng viên chính, khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo
152.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đinh Thị Kim Nhung
Giảng viên chính khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo
153.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
Phạm Lê Hòa
Hiệu trưởng, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo
154.           
Nguyễn Thị Nhung
Phó Trưởng khoa, khoa Sư phạm Mỹ thuật, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo
155.           
Tiến sĩ
Phạm Xuân Thành
Hiệu trưởng, trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
156.           
Tiến sĩ
Nguyễn Thanh Bình
Chủ nhiệm khoa, khoa Đào tạo Từ xa, Viện Đại học Mở Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
157.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phạm Minh Hùng
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
158.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phạm Ngọc Bội
Phó Trưởng phòng, phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị, trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
159.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Đình Tường
Giảng viên trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
160.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Ngô Sỹ Tùng
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
161.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Công Khanh
Giảng viên khoa Lịch sử, trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
162.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Hồng Anh
Hiệu trưởng, trường Đại học Quy Nhơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo
163.           
Giáo sư, Tiến sĩ
Đặng Tuấn Đạt
Viện trưởng, Viện Vệ sinh Dịch tễ - Tây Nguyên, Bộ Y tế
164.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Mai Hồng Quỳ
Hiệu trưởng, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
165.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phạm Văn Dược
Giảng viên chính trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
166.           
Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Đông Phong
Hiệu trưởng, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
167.           
Tiến sĩ
Lê Văn Hưng
Giảng viên chính trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
168.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phan Thị Bích Nguyệt
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
169.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Thanh Ái
Tổ trưởng Tổ chuyên ngành, khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
170.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Thị Thanh Hiền
Phó Trưởng khoa, khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
171.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Võ Quang Minh
Trưởng Bộ môn Tài Nguyên đất đai, khoa Môi trường và Tài Nguyên thiên nhiên, trường Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
172.           
Tiến sĩ
Nguyễn Tiến Đào
Trưởng phòng, phòng Đào tạo, trường Đại học Dân lập Phương Đông, Bộ Giáo dục và Đào tạo
173.           
Tiến sĩ
Trần Thị Mai
Trưởng phòng, phòng Đào tạo, trường Đại học Dân lập Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
174.           
Ông
Nguyễn Văn Xuyên
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Lương Thế Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
175.           
Ông
Lê Công Cơ
Hiệu trưởng, trường Đại học Duy Tân, Bộ Giáo dục và Đào tạo
176.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Thị Ngọc Ẩn
Trưởng khoa, khoa Công nghệ Sinh học - Môi trường, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
177.           
Giáo sư, Tiến sĩ
Đào Văn Lượng
Hiệu trưởng, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, Bộ Giáo dục và Đào tạo
178.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Cao Minh Thì
Thành viên Hội đồng Quản trị, trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
179.           
Trương Thị Ngọc Sương
Trưởng bộ môn Dược, trường Đại học Kinh tế, Kỹ thuật Bình Dương, Bộ Giáo dục và Đào tạo
180.           
Ông
Tuấn Nguyên Bình
Trưởng khoa, khoa Mỹ thuật, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
181.           
Tiến sĩ
Đặng Thị Thu Thủy
Giám đốc, Trung tâm Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em, Viện Khoa học Giáo dục Việt nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo
182.           
Ông
Lê Trọng Tuấn
Hiệu trưởng, trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo
183.           
Chu Thị Nga
Giáo viên trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Bộ Giáo dục và Đào tạo


Bộ Công thương

184.           
Đinh Thị Vân Anh
Phó Trưởng khoa, khoa Tài chính kế toán, trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, Bộ Công thương
185.           
Ông
Đặng Văn Cừ
Phó Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp, Bộ Công thương
186.           
Ông
Hoàng Văn Khánh
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Bộ Công thương
187.           
Ông
Tô Văn Khôi
Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, Bộ Công thương
188.           
Tiến sĩ
Vũ Trọng Nghị
Phó Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, Bộ Công thương
189.           
Ông
Vũ Đình Ngọ
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Bộ Công thương
190.           
Phạm Thị Minh Phương
Giảng viên trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, Bộ Công thương
191.           
Ông
Nguyễn Công Quang
Phó Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, Bộ Công thương
192.           
Tiến sĩ
Trần Minh Thịnh
Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất, Bộ Công thương
193.           
Ông
Nguyễn Quốc Tuấn
Phó Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex, Bộ Công thương
194.           
Ông
Vũ Bình Xuyên
Nguyên Phó Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, Bộ Công thương


Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

195.           
Ông
Trần Đăng Bổng
Hiệu trưởng, trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
196.           
Ông
Hoàng Ngọc Chanh
Hiệu trưởng, trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy Lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
197.           
Ông
Nguyễn Hồng Nam
Hiệu trưởng, trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
198.           
Tiến sĩ
Lê Bá Thăng
Nguyên Phó Hiệu trưởng, trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
199.           
Ông
Lê Văn Thắng
Phó Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
200.           
Ông
Nguyễn Văn Huệ
Trưởng khoa, khoa Động lực, trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
201.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Lai
Giảng viên chính bộ môn Hình toán và Dự báo khí tượng thủy văn, khoa Thủy văn và Tài nguyên nước, trường Đại học Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
202.           
Ông
Nguyễn Trung Mười
Trưởng khoa, khoa Điện, trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
203.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Viết Ổn
Trưởng khoa, khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, trường Đại học Thủy Lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
204.           
Ông
Lê Đức Vũ
Phó Hiệu trưởng, trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Bộ Giao thông Vận tải

205.           
Tiến sĩ
Quản Trọng Hùng
Viện trưởng, Viện Khoa học cơ sở, trường Đại học Hàng Hải, Bộ Giao thông vận tải
206.           
Tiến sĩ
Đào Văn Tuấn
Phó Trưởng khoa, khoa Công trình thủy, trường Đại học Hàng Hải, Bộ Giao thông vận tải
207.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Hồng Phúc
Trưởng phòng, phòng Khoa học Công nghệ, trường Đại học Hàng Hải, Bộ Giao thông vận tải
208.           
Tiến sĩ
Đồng Văn Hướng
Trưởng khoa, khoa Điện - Điện tử viễn thông, trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải
209.           
Ông
Nguyễn Duy Tưởng
Phó Trưởng bộ môn Ô tô, khoa Cơ khí, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông vận tải
210.           
Ông
Nguyễn Trọng Minh
Hiệu trưởng, trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I, Bộ Giao thông vận tải


Bộ Tài chính

211.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Trọng Cơ
Phó Giám đốc, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
212.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Xuân Hải
Trưởng ban, Ban Quản lý Khoa học, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
213.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đỗ Thị Phi Hoài
Trưởng ban, Ban Hợp tác Quốc tế, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
214.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phan Duy Minh
Trưởng khoa, khoa Tài chính quốc tế, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
215.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đặng Văn Du
Trưởng khoa, khoa Tài chính công, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
216.           
Nguyễn Thị Thu Hương
Giám đốc, trường Nghiệp vụ Thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính


Bộ Công an

217.           
Ông
Trịnh Đức Phong
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học An ninh Nhân dân, Bộ Công an
218.           
Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Huy Thuật
Phó Giám đốc, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an
219.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Tạ Quốc Trị
Trưởng bộ môn Tâm lý, trường Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an
220.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Xuân Hiến
Trưởng khoa, khoa Nghiệp vụ trinh sát chống gián điệp, Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an


Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

221.           
Ông
Nguyễn Thế Mạnh
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Bộ Lao động Thương bình và Xã hội
222.           
Tiến sĩ
Nguyễn Ngọc Hùng
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Bộ Lao động Thương bình và Xã hội


Bộ Quốc phòng

223.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Vũ Đức Hinh
Trung tướng, Hiệu trưởng, trường Sĩ quan Lục quân 2, Bộ Quốc phòng
224.           
Ông
Lê Phan
Đại tá, Nguyên Chính ủy, trường Sĩ quan Công binh, Bộ Quốc phòng
225.           
Lê Thị Tạc
Hiệu trưởng, trường Mầm non Việt Bắc, Bộ Tham mưu, Quân khu 1, Bộ Quốc phòng
226.           
Ông
Ngô Văn Thành
Đại tá, Chủ nhiệm khoa, khoa Quân sự Thể thao, trường Sĩ quan Không quân, Bộ Quốc phòng
227.           
Ông
Nguyễn Khắc Thắng
Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng
228.           
Ông
Trần Anh Thu
Đại tá, Hiệu trưởng, trường Cao đẳng nghề số 8, Bộ Quốc phòng
229.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Xuân Tú
Tổng Biên tập, Tạp chí Giáo dục lý luận Chính trị Quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
230.           
Ông
Trần Hữu Vun
Trưởng khoa, khoa Biên phòng, trường Trung cấp Biên phòng 2, Bộ Quốc phòng
231.           
Ông
Phạm Hoài Bắc
Thượng tá, Phó Hiệu trưởng, trường Cao đẳng nghề số 8, Bộ Quốc phòng
232.           
Ông
Nguyễn Đình Hợp
Hiệu trưởng, trường Trung cấp Quân y 1, Bộ Quốc phòng


Bộ Xây dựng

233.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Cù Huy Đấu
Trưởng bộ môn Kỹ thuật Môi trường, khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng
234.           
Ông
Phùng Văn Điển
Hiệu trưởng, trường Cao đẳng nghề LICOGI, Bộ Xây dựng
235.           
Tiến sĩ
Lê Văn Hiền
Hiệu trưởng, trường Cao đẳng nghề LILAMA 2, Bộ Xây dựng
236.           
Tiến sĩ
Phạm Tứ
Hiệu trưởng, trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng
237.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Ngô Thám
Giảng viên chính khoa Kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng
238.           
Tiến sĩ
Trịnh Quang Vinh
Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định, Bộ Xây dựng


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

239.           
Tiến sĩ
Bùi Huyền Nga
Phó Trưởng khoa, khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
240.           
Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Quý Phượng
Hiệu trưởng, trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
241.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Vũ Chung Thủy
Trưởng Bộ môn Y sinh học Thể dục Thể thao, trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
242.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Văn Toàn
Giám đốc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
243.           
Tiến sĩ
Nguyễn Thế Tuân
Trưởng phòng, phòng Đào tạo, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
244.           
Ông
Đinh Xuân Việt
Trưởng phòng, phòng Đào tạo, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
245.           
Tiến sĩ
Phùng Đức Vinh
Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Nghề Du lịch Vũng Tàu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
246.           
Hoàng Thị Vĩnh Hương
Nguyên Trưởng khoa, khoa Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
247.           
Phó Giáo sư
Nguyễn Xuân Thành
Trưởng khoa, khoa Điêu khắc, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Bộ Y tế

248.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phan Quan Chí Hiếu
Trưởng khoa, khoa Y học Cổ Truyền, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
249.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Thiện Trung
Trưởng khoa, khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
250.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đặng Văn Tịnh
Phó Trưởng Bộ môn Hóa hữu cơ, khoa Dược, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
251.           
Giáo sư, Tiến sĩ
Đặng Văn Giáp
Trưởng Bộ môn Công nghệ Thông tin Dược, khoa Dược, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
252.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Đinh Nga
Giảng viên chính Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, khoa Dược, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
253.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Hoàng Bắc
Phó Trưởng bộ môn Ngoại, Khoa Y, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
254.           
Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Duy Tài
Trưởng bộ môn Sản, khoa Y, trường Đại học Y Dược Thành phố  Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
255.           
Tiến sĩ
Trần Văn Ơn
Trưởng Bộ môn Thực vật, trường Đại học Dược Hà Nội, Bộ Y tế
256.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phan Văn Tường
Trưởng khoa, khoa Quản lý Y tế, trường Đại học Y tế Công cộng, Bộ Y tế
257.           
Giáo sư, Tiến sĩ
Tạ Thành Văn
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
258.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Đinh Thị Thu Hương
Phó Trưởng Bộ môn Tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
259.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Hiến
Trưởng bộ môn Giáo dục sức khỏe, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
260.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phạm Văn Thắng
Giảng viên chính bộ môn Nhi, trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
261.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Minh Sơn
Phó Trưởng Bộ môn Dịch tễ, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
262.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Hữu Tú
Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
263.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Đoàn
Trưởng bộ môn Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
264.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Bàng
Giảng viên chính Bộ môn Nhi, trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
265.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Thị Tài
Phó Trưởng bộ môn Giáo dục sức khỏe, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
266.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Hoàng Minh Hằng
Trưởng bộ môn Toán tin, trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế


Thanh tra Chính phủ

267.           
Tiến sĩ
Ngô Mạnh Toan
Hàm Vụ trưởng, Phó Hiệu trưởng, trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ


Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

268.           
Giáo sư, Tiến sĩ
Hoàng Chí Bảo
Ủy viên kiêm thư ký khoa học, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
269.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lương Khắc Hiếu
Quyền Giám đốc, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
270.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Thị Hương
Trưởng khoa, khoa Nhà nước và Pháp Luật, Học viện Hành chính, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
271.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Kim Việt
Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
272.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Quý Đức
Giảng viên cao cấp, Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
273.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phan Thanh Khôi
Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

274.           
Tiến sĩ
Lê Văn Luyện
Phó Giám đốc, Học viện Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
275.           
Ông
Lê Nam Thắng
Phó Giám đốc, Học viện Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
276.           
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Lê Thị Tuấn Nghĩa
Viện trưởng, Viện Nghiên cứu khoa học Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

No comments:

Post a Comment